BOSAQ bezorgt afgelegen locaties proper drinkwater

Posted on 16 Dec 2020

Een interview met Jacob Bossaer, oprichter en CEO van BOSAQ. 

BOSAQ is  gespecialiseerd in oppervlakte waterzuivering en bronwaterzuivering en streeft  ernaar een eenvoudige oplossing te bieden voor de drinkwatervoorziening op afgelegen locaties. Van oppervlaktewater wordt  drinkwater gemaakt. Door te werken met hernieuwbare energie voor de energievoorziening zorgen de BOSAQ medewerkers ervoor dat ze buiten het net kunnen werken, zodat ze te allen tijde kunnen zorgen voor een betrouwbare en stabiele drinkwatervoorziening voor grote gemeenschappen wereldwijd. 

Hoe verklaar je het succes van BOSAQ? Jullie groeiden van 3 voltijdse medewerkers naar 15 voltijdse medewerkers in 3 jaar. 

Ik denk dat dit vooral te maken heeft met onze duidelijke visie en missie, met een doel voor ogen dat niet enkel op Vlaanderen gericht is.  Als bedrijf zijn we niet bescheiden en willen we een wereldwijde impact creëren. Hoewel onze eerste producten in België zijn ingezet zijn de grote deals vooral in het buitenland tot stand gekomen. Als bedrijf durven we ook stappen te zetten die wat meer risico met zich meebrengen. Wij zijn als start-up ook niet helemaal in veilig vaarwater. Het gaat uitstekend nu, maar als klein bedrijf zijn er weinig buffers. Het blijft opletten geblazen. We moeten alert zijn en blijven en anticiperen op mogelijke gevaren.   

Een tweede belangrijke reden is ook de SDGs geconnecteerd met de grootste uitdaging van ons bestaan; drinkwater. We beseffen het niet goed, maar er bestaat gewoon niets zonder drinkwater. Wij focussen ons op de 2.2 miljard mensen die geen geregelde toegang hebben tot veilig drinkwater. Eigenlijk op 80% van deze 2.2 miljard mensen want 80% leeft in rurale meer afgelegen gebieden ook in ontwikkelde landen zoals België, Nederland en Duitsland. En het is daarvoor dat wij onze 100% off-grid installaties ontwikkelen. Duurzame (zonne- en hydro-) energie wordt opgewekt om de zuivering draaiend te houden, maar hierbij is er geen benzine nodig om inefficiënte diesel generatoren te laten draaien. 

Samengevat:  wij leveren zuiver, hoog kwaliteitsdrinkwater aan, volledig in lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit helpt bij het vermarkten van onze oplossingen bij overheden en daar zit de derde reden van onze groei: wij werken in een B2G (business to government) setup waarbij overheden onze voornaamste klanten zijn. 

Als je je afvraagt welk het grootste bedrijf is in België, USA of Nigeria, dan is het antwoord telkens hetzelfde. De overheid. Dit wil zeggen: lange lead times, veel bureaucratie, maar grote contracten en betaalzekerheid. En dat zorgt er natuurlijk voor dat BOSAQ steeds genoeg resources heeft om de projecten te kunnen afwikkelen. 

Hoe helpt Cleantech Flanders of FIT jullie bij de wereldwijde impact die jullie willen realiseren?

BOSAQ is op dit moment echt actief in 3 landen op 3 verschillende continenten, maar is verkoop opgestart bij 6 additionele landen op 1 extra continent.  Verkoop in de B2G hangt af van bijna uitsluitend 1 ding: netwerk. Hierin zijn organisaties zoals FIT cruciaal. Maar ook andere organisaties zoals VITO, Cleantech Flanders en Vlakwa zijn cruciaal om een netwerk aan te boren en uit te breiden. Als we hierin goed slagen is de verkoop meestal niet echt een moeilijkheid. 
We willen binnen 5 jaar in 5 continenten aanwezig zijn en binnen 15 jaar wereldleider zijn op vlak van decentrale drinkwaterzuivering. Een gigantische niche met veel uitdagingen, maar zeker en vast doenbaar. We geloven in hetgeen we doen. Nu is het ook aan ons om dit te bewijzen. 

Laat BOSAQ zich leiden door de SDG’s?

Wij werken aan SDG 6  ‘Schoon Water en Sanitair’ en nog specifieker de 1ste doelstelling:  tegen 2030 komen tot een universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen.
 

sdg icon water

Onze oplossing zorgt voor een enorme sociale impact in samenlevingen wereldwijd. Dagelijks wordt er meer dan 200 miljoen uur door vrouwen besteed om drinkwater te halen. Ons werk zorgt dus ook voor een positieve impact op gendergelijkheid. Een betere gezondheid is een direct resultaat van zuiver drinkwater.  De technologische innovatie is ontwikkeld met duurzame energiewinning.  Ook aan onderwijs draagt onze oplossing enorm bij. Zo is in Dan, een dorp in Suriname de school gedurende het hele droogseizoen dicht omdat de leerkrachten die uit de hoofdstad komen geen rivierwater willen drinken. Door onze installatie kan het onderwijs wel het hele jaar door worden voorzien. Ook wat deze 4 SDG’s betreft proberen we dus ons steentje bij te dragen.  

sdg icon healthSDG icon educationSDG Icon genderSDG icon energy


Hoe belangrijk is de bescherming van IP voor BOSAQ ?

Als drinkwater techbedrijf is onze technologie uiteraard heel erg belangrijk. We hebben reeds 2 patenten ingediend en werken nog aan 3 andere patenten. Verder zit er nog heel wat in de pijplijn wat we ook kunnen patenteren. Er zijn 3 heel erg belangrijke redenen om een patent te hebben voor ons:

  1. Beschermen van onze uitvindingen tegen concurrenten. Zo kunnen we onze markt steeds voor blijven. 
  2. Een patent verhoogt de marktwaarde van een product en dus ook de marktwaarde van het bedrijf, wat belangrijk is voor mogelijk investeerders. 
  3. Een derde is louter van Belgische aard. De innovatieaftrek, een fiscaal mechanisme dat innovaties bevoordeelt t.o.v. oude technologie. Voor al deze redenen zet BOSAQ bijzonder zwaar in op patenten. 

Hoe gaat BOSAQ om met de corona-crisis?

Ik weet dat het controversieel klinkt, maar ik zie natuurlijk wel wat van de wereld en de maatregelen doen wat mij betreft meer verkeerd dan goed. In Europa zijn er sociale opvangsystemen maar deze lockdowns zijn bijzonder zwaar voor vooral de lage klasse en de lage middenklasse. Dit is zo een periode waar de 1% rijksten gigantisch veel rijker worden ten koste van al de rest. Plots is het ziek maken van andere mensen een misdaad, terwijl we dat allemaal deden voor er sprake was van Corona, fundamentele grondrechten worden aan de kant geschoven in naam van de gezondheid

Gezondheid is belangrijk en ik ben absoluut voor maatregelen maar het lijkt mij hypocriet om van solidariteit voor elkaar te spreken als je weet dat per dag bijna 10 000 mensen wereldwijd sterven door een tekort aan drinkwater, elke dag, lang voor Corona er was. 

Corona is een ziekte die met de nodige voorzichtigheid moet benaderd worden en er moeten zeker en vast maatregelen worden genomen om de impact ervan te reduceren, maar naar mijn mening moeten die in verhouding staan tot de impact van het virus zelf. Het gevolg van de maatregelen moet zijn ware gezicht nog tonen en dat voorspelt niet veel goeds. Ook niet voor de bedrijfswereld. 

Wij zijn dankbaar dat BOSAQ grotendeels gespaard wordt tijdens deze crisis , net omdat we op grote contracten werken. Enkel prospectie  is moeilijk en de verkoop zal met minstens 6-9 maand worden uitgesteld, wat dan op onze cashflow weegt. 
Maar dat wil ook zeggen dat er in tijdens die periode mensen zullen sterven omdat ze geen toegang hebben tot gezond drinkwater. Dat vind ik uiteraard heel erg spijtig. Ik ben en blijf wel positief. 

Het vaccin is er. We komen dit zeker wel te boven en hopelijk kunnen we straks in een nog duurzamere en meer efficiëntere manier mensen wereldwijd helpen met onze oplossingen en terug hoop geven aan iedereen die het nu bijzonder moeilijk heeft!

Other interesting articles

Sustainable camping with your own wind turbine

Posted on 11 Mar 2021

On, in or by the sea

Posted on 3 Mar 2021

2021 will be a good year for renewable energy

Posted on 17 Feb 2021