Ontmoet ons team

Frans Snijkers

Frans is afgestudeerd aan de KU Leuven als licentiaat in de wetenschappen, groep scheikunde. Bij Philips stond hij in voor het managen van verschillende R&D-projecten, en technologie-ontwikkeling voor geavanceerde displayconcepten. In 2001 startte hij bij VITO als Project Manager van de groep Keramische materialen en Poedermetallurgie. Binnen Cleantech Flanders is hij verantwoordelijk voor SCALE-UP waarbij hij de cleantechbehoefte van grote bedrijven analyseert en internationaal de geschikte innovatieve KMO’s connecteert. Met GIST tilt hij nieuwe cleantechbedrijven in de maakindustrie over de valley of death, met oog voor het investeringspotentieel. Binnen Northern Connections zet hij met 21 partners Living Labs rond hernieuwbare energie op.

Stef Denayer

Stef is industrieel ingenieur in de chemie (Groep T in Leuven) en behaalde een postgraduaat milieutechnologie aan de KU Leuven. Bij Van Gansewinkel timmerde hij 22 jaar mee aan de boodschap dat afval niet bestaat, zowel in binnen- als buitenland. Zo stond hij mee aan de wieg van de selectieve inzameling van composteerbaar keukenafval in Vlaanderen. Upcycling technieken en cradle to cradle toepassingen voor materialen waren een rode draad. Binnen Cleantech Flanders is zijn ambitie de implementatie van cleantech bij bedrijven te versnellen. Zo brengt Stef, binnen het kader van enkele (trans)nationale samenwerkingsprojecten, de juiste innovatieve partijen samen en helpt mee hun business te ontwikkelen.

Annick Vastiau

Annick is bio-ingenieur en behaalde een doctoraat in de medische wetenschappen (KU Leuven). Bij Cleantechplatform.be (opgericht door de UHasselt) ondersteunde ze vier jaar lang Limburgse bedrijven bij het ontwikkelen en implementeren van cleantech. Binnen Cleantech Flanders stond ze mee aan de wieg van vier Interreg projecten en richtte ze twee netwerken op. Momenteel coördineert zij als Business Developer EURELCO, het Europees consortium over Enhanced Landfill Mining, en het Interreg Europe project COCOON waarin het beleid van het beheer van stortplaatsen wordt verbeterd. Ook is ze verantwoordelijk voor het Interreg North-West-Europe project RAWFILL waarbij een nieuwe circulaire economie voor grondstoffen uit stortplaatsen wordt ondersteund.

Jeroen Spapen

Na het behalen van zijn masterdiploma als industrieel ingenieur in de biochemie behaalde Jeroen nog een postgraduaat ‘innovatief ondernemen’ aan de KU Leuven. Daar startte hij in 2015 ook als projectingenieur voor Biosorb. Hiervoor onderzocht hij de waterzuiverende werking van gepyrolyseerde organische afvalstromen. Binnen Cleantech Flanders is hij verantwoordelijk voor Life M3P waarbij een online matchmaking platform voor materialen wordt opgezet op Europees niveau. Verder is hij het aanspreekpunt voor CrossRoads2 waarbij grensoverschrijdende samenwerking wordt gestimuleerd. Zo kunnen Vlaamse KMO’s en Zuid-Nederlandse MKB’s samen de technologische of commerciële haalbaarheid voor een innovatief idee testen.

Stefanie De Smet

Stefanie is afgestudeerd als master in de biomedische wetenschappen, meer bepaald Environmental Health Sciences. Hierna ging ze als doctoraatstudent aan de slag bij de UHasselt, waar ze de reacties in de wortelgroei van planten die groeien op metaalvervuilde bodems, onderzocht. Binnen Cleantech Flanders werkt ze mee aan het Europees project SCALE-UP. Dit omvat onder andere het detecteren en analyseren van de cleantechbehoefte van grote bedrijven om deze bedrijven vervolgens te connecteren met innovatieve KMO’s en start-ups in de cleantechsector.

Yannick Dylst

Yannick is afgestuurd aan de Universiteit Gent als burgerlijk ingenieur in de fotonica, het gebruik van licht in de ingenieurswetenschappen. Bij Threon startte hij vervolgens als consultant en werd hij gedurende 4,5 jaar ingezet bij andere bedrijven. Zo verduidelijkte hij bij Infrabel en Melexis hoe projecten best worden beheerd. Bij Elia kwam hij éénmalig in contact met de IT wereld als functioneel consultant en bij Unilin en ZNA bracht hij zelf verschillende projecten tot een goed einde, respectievelijk binnen R&D en de facilitaire diensten. Binnen Cleantech Flanders is hij verantwoordelijk voor het Industrial Symbiosis project, waarbij hij mogelijke symbioses exploreert en de ontwikkeling en de uitrol van het Vlaams online symbioseplatform ondersteunt.

Marleen Tans

Marleen behaalde in 2009 haar master in de Communicatiewetenschappen aan de VUB. Na haar studies ging ze aan de slag bij Confocus als programmacoördinator van opleidingen voor onder andere advocaten en milieucoördinatoren. Na 6,5 jaar was het tijd voor een nieuwe uitdaging en ging ze aan de slag bij Preventie en Interim als communicatiemedewerker waar ze verschillende communicatieprojecten uitvoerde. Binnen Cleantech Flanders is ze verantwoordelijk voor de website en social media. Ook is zij het aanspreekpunt voor events. Daarnaast verzorgt ze de projectcommunicatie voor de Europese projecten SCALE-UP en IMPROVED. Tenslotte ondersteunt ze de Communication Manager bij de uitvoering van diverse en uiteenlopende communicatieprojecten.

Sonja Van den Bergh

Communication Assistant

Sonja Van den Bergh

Sonja studeerde af aan de Karel de Grote Hogeschool als gegradueerde Secretariaatsmanagement Talen en startte haar loopbaan als Commercieel Assistent bij Aral België. Al gauw volgde de overstap naar Vlamco, waar zij gedurende vijf jaar de rechterhand was van de Directeur Promotie, Marketing en Verkoop. In 2003 ging zij aan de slag bij VITO, als Management Assistant van het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen, en werkte ze mee aan het convenant tussen de overheid en de industrie met als doel de energie-efficiëntie van energie-intensieve bedrijven te verbeteren. Binnen Cleantech Flanders werkt ze mee aan initiatieven om de Vlaamse cleantechindustrie zowel in Vlaanderen als in het buitenland mee in de kijker te zetten.

Martje Ceulemans

Communication Assistant

Martje Ceulemans

Erik van den Elsen

Erik behaalde zijn Bachelor Fiscale Economie aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Hij werkte vanaf 1994 als belastingsadviseur bij verschillende accountancy kantoren. In die periode gaf hij ook les aan nieuwe medewerkers van de belastingsdienst en in het volwassenonderwijs. Van 2007 tot 2014 had hij een eigen boekhoudkantoor (Robbertsen Advies). Daarna startte hij bij Rubber Recycling als Financieel manager. Binnen Cleantech Flanders is hij verantwoordelijk voor het beheer van het budget, de administratieve verwerkingen en de nodige rapporteringen. Hij staat ook in voor de wettelijke aspecten, de budgettering, de financiële rapporteringen van de verschillende Europese projecten en de betalende events van Cleantech Flanders.