De Blauwe Cluster

Categorieën

  • Clusters/sectororganisaties

Meer informatie

De Blauwe Cluster is een netwerk van meer dan 200 innovatieve bedrijven en partnerorganisaties die zich toeleggen op de ontwikkeling en bevordering van duurzame economische activiteiten aan,op en in zee. De Blauwe Cluster faciliteert het innovatieproces doorheen de volledige keten, van ideeëngeneratie tot en met de (internationale) vermarkting in de volgende domeinen: aquacultuur, kustverdediging, hernieuwbare energie, zuivere oceanen, maritieme verbindingen, blauw toerisme, ecosysteemdiensten en smart sea. De Blauwe Cluster is een door VLAIO erkende speerpuntcluster.

Lijkt De Blauwe Cluster een partner voor jou?

Contact via email