RAWFILL: circulair gebruik voor materialen uit stortplaatsen

Projectomschrijving

In de regio Noord-West Europa zijn er ongeveer 100.000 afvalopslagplaatsen. Grote volumes grondstoffen uit stortplaatsen kunnen via landfill mining in de circulaire economie gebracht worden. Vandaag zijn er geen betrouwbare data beschikbaar over het potentieel van terugwinning van grondstoffen uit afvalopslagplaatsen. RAWFILL zal een methode ontwikkelen om een uitgebreide inventarisering op te bouwen. Geofysische studies worden ingezet om de ontbrekende data te verzamelen.

RAWFILL staat voor RAW materials recovered from landFILLs. In de regio Noord-West Europa zijn er ongeveer 100.000 afvalopslagplaatsen. In deze stortplaatsen zijn waardevolle grondstoffen aanwezig. Via landfill mining kunnen deze grondstoffen terug in de circulaire economie worden gebracht. Vandaag zijn er geen betrouwbare data beschikbaar over het potentieel van terugwinning van grondstoffen uit de afvalopslagplaatsen. Hierdoor kunnen de overheden en de eigenaars van de stortplaatsen niet de juiste beslissingen nemen. Er is zelfs geen gestandaardiseerde methodologie om stortplaatsen te evalueren en in te delen volgens hun economisch potentieel. 

Het doel van RAWFILL is een methode te ontwikkelen om een uitgebreide inventarisering van stortplaatsen op te bouwen. Geofysische studies zullen worden ingezet om de ontbrekende data te verzamelen. Er zal een toolbox worden ontwikkeld om de afvalopslagplaatsen via een gestandaardiseerde methodologie in te delen. 

In het RAWFILL-project werken acht partners van vier Europese landen samen. Dit project wordt gefinancierd met een budget van 2,29 miljoen euro binnen het Interreg North-West Europe programma. 

Partners