Northern Connections: matches in energie-innovaties

Projectomschrijving

Binnen het project Northern Connections werken we samen met 22 clusters, steden, regio's en kennisinstellingen van Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden om innovatieve connecties te creëren tussen bedrijven en clusters in de energiesector. We streven ernaar om de ondersteuning, die clusters in de verschillende regio's bieden aan KMO's, beter op elkaar af te stemmen en zo transnationale samenwerking te stimuleren en nieuwe waardeketens te creëren.

De best practices zullen worden gedemonstreerd in enkele Living Labs met een focus op hernieuwbare energie.

Partners