I2PCC: uw provinciale springplank naar Chinese Cleantech uitdagingen

Projectomschrijving

Sterke banden tussen Vlaamse en Chinese provincies/steden

4 provincies (Antwerpen, samen met de POM, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant) slaan de handen in elkaar met Cleantech Flanders en FIT (Flanders Investment & Trade). Resultaat? I²PCC: het Interprovinciaal Internationaliseringsproject China Cleantech. Dit initiatief wordt tevens ondersteund door EFRO.

De 4 deelnemende provincies hebben al jarenlange zusterbanden met verschillende momenteel nog heel interessante regio's/steden in China: Shaanxi, Chongqing, Guandong, Hebei en Chengdu. Die jarenlange banden zorgen voor het nodige sterke onderlinge vertrouwen en korte communicatielijnen. In zo'n vruchtbare voedingsbodem is het I2PCC-project in de beste omstandigheden kunnen starten. Grote interesse van de Chinese regio's vertaalt zich in een bijzonder hartelijk & constructief onthaal en geïnteresseerde tegenbezoeken.

Grote Cleantechuitdagingen verhelpen met 40 jaar ervaring

China staat voor grote uitdagingen inzake leefmilieu en dat weten ze. Voor emissies naar lucht, water, bodem zijn de uitdagingen enorm: niet alleen naar omvang, uitgestrektheid en concentraties van de verontreiniging, maar ook de tijd waarin ze idealiter zouden moeten opgelost worden. Voeg daarbij nog een tijdsgeest van onze jaren 80 met vooral een end-of-pipe aanpak. En je krijgt voor emissies een kolfje naar de hand voor ervaringsdeskundigen die de hand aan de ploeg willen slaan. Hetzelfde geldt voor afval, waar sorteren en recycleren, laat staan preventie en hergebruik nog in de kinderschoenen staan. Voor energie en mobiliteit kan China wel bogen op een mooie trackrecord naar vooral windenergie en elektrische mobiliteit. Uitdagingen zijn nog een smart en voldoende uitgebouwd grid voor het vervoer van al die energie en stockage en alvast de recyclage van de eerste generatie lithiumbatterijen. Tot slot investeert China massaal in nieuwe stadswijken, waarbij duurzaamheid belangrijk issue is.

Changing mindset

Leefmilieu krijgt nu in China echt primaire aandacht. Zoals bij ons in de jaren 80-90 verschijnen er met de regelmaat van de klok nieuwe wetgevingen. Deze nieuwe regelgeving vormt het nieuwe kader waarin Cleantech oplossingen vanuit Vlaanderen op een ideale manier kunnen ontkiemen en uitgroeien. Het wekt dan ook geen verwondering dat het I2PCC-project met open armen ontvangen werd. Ze kijken echt uit naar het ervaren buitenland om hen te helpen.

Gesneden koek voor Vlaamse KMO's

We kunnen het vanuit Vlaanderen, we zijn immers nummer één in Europa als het aankomt op heel wat Cleantech-technieken.en regelgeving. Onze KMO's hebben heel wat ervaring, na een heel traject van pakweg 40 jaar van end-of-pipe technologie tot preventieve aanpak. Met gezond verstand pakken Vlaamse KMO's heel wat problemen op een innovatieve en economisch verantwoorde wijze aan. Daar is China op zoek naar. Ze zijn niet op zoek naar een dure techniek die zijn staat van diensten nog niet bewezen heeft. Ze zijn wel op zoek naar oplossingen die op grote schaal tegen de minste kost op een efficiënte manier hun problemen aanpakken. En natuurlijk zoeken ze ook toekomstgerichte oplossingen om hun steden en industrie duurzamer te maken.

9000 km ver, maar alsmaar dichter bij

Wij, de Vlaamse provincies, hebben intussen al gesprongen, 9000 km ver. In het voorjaar, februari-maart 2019, werden de verschillende regio's bezocht door onze China- en Cleantech-experten. Een warm onthaal viel ons te beurt. Tijdens deze verkennende missie toonden we onze filosofie, sterkhouders en al enkele mooie bedrijfscases in een heuse roadshow van seminaries. Na een korte voorstelling van het I2PCC-project door onze China-experts (waaronder Geert Regelbrugge), vervolgde Frans Snijkers met een voorstelling van sterkhouders van Cleantech in Vlaanderen en besloot Pierre Faché met een 13-tal mooie bedrijfscases (tik even de naam aan voor de presentatie). Een altijd te korte Q&A-sessie toonde hun duidelijke interesse in de verschillende pareltjes van onze technologie. Bezoeken aan verschillende geïntegreerde bedrijven in afval/waterbeheer, emissiecontrole, farma verduidelijkten concretere Chinese vragen. Op basis van deze vele inputs en de verdere specifiëringen hebben we nu al een zicht op de noden waar onze bedrijven een antwoord kunnen op bieden. In het voorjaar komt een onafgelaten stroom van incoming missies van de Chinese regio's onze regio en de bedrijven bezoeken. Om kwaliteitsvol te kunnen ontvangen dienen we soms zelfs over te gaan tot temporiseren van de diverse bezoeken. Eén zaak is zeker, Chinese regio's leren onze mogelijkheden veel beter kennen en wij leren alsmaar beter in te spelen op hun noden.

Waagt u de sprong?

Wij zien 2 mogelijkheden tot samenwerking:

 1. U waagt het en springt alleen als bedrijf, bouwt contacten samen met ons uit en zoekt business-opportuniteiten;
 2. U springt liever met andere bedrijven en vormt samen een mooi ecosysteem rond een bepaalde uitdaging. Ieder van u legt een deel van de puzzel en één neemt de lead, de anderen zorgen voor bv add-ons. Wij leiden u naar geïnteresserde bedrijven.

Wij zien o.a. volgende uitdagingen waar u het verschil kan maken:

 1. Procestechnologie leidend tot zero emissie productie;
 2. Vermindering of behandeling van luchtemissies van allerhande sites;
 3. Luchtbehandeling in gebouwen (verbetering van luchtkwaliteit van ruimtes in nieuwe en bestaande gebouwen);
 4. Verrmindering of behandeling van water van industriële sites (chemie, farma, stortplaatsen,,steenkoolmijnen ...);
 5. Vermindering of behandeling van slibs uit waterzuivering of processen van chemie, farma ...;
 6. Economische bodemsanering (bioremediatie) van bodems vervuild door zware metalen, olie, PAKs, cyanides, organische poluenten, pesticiden...;
 7. Afvalverwerking: van (preventie, hergebruik,) sortering en recyclage tot verwerking;
 8. Waterstoftechnologie: van groene productie, opslag, transport, powergeneration, tot toepassingen in mobiliteit, logistiek, chemie ...;
 9. Energie-efficiëntie in al haar facetten;
 10. Smart grid en opslagtoepassingen;
 11. Second life toepassingen en recyclage van Li-batterijen van electro-mobiliteit.

Lees meer over de resultaten van de I2PCC workshop deze zomer.

Ons magazine Economie Werkt zet ook de spotlight op dit project.

Mede in het kader van het I²PCC project, trok een knappe selectie Vlaamse cleantechbedrijven op economische missie naar China (BEM: Belgische Economische Missie; eind november 2019). Meer nog, tijdens verschillende sessies konden talrijke potentiële Chinese leads kennis maken met de I²PCC-bedrijvenportfolio: een staalkaart van Vlaamse Cleantechbedrijven die de sprong naar China willen wagen. Dit is een interactief en dynamisch document. Je kan het hier inkijken. Check deze pagina dus voor updates.

Projectaanvraag

Interesse?

Geef uw voorstel aan ons door. Wij zoeken naar een match voor de gestelde uitdagingen. Wij brengen u bij een positieve respons vervolgens in contact met mogelijke Chinese partners. Mogelijkheden zijn o.a. de activiteiten van de diverse Chinese regio's in Vlaanderen. Wij kunnen u ook meenemen naar één of meerdere van onze geïnteresseerde regio's in China.