GIST: Growing Industry through a Sustainability Transition

Projectomschrijving

Grensoverschrijdende samenwerking

GIST is een Vlaams-Nederlandse samenwerking. Beide regio’s hebben een grote energie-intensieve industrie. GIST is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. GIST wordt ook mede mogelijk gemaakt en gefinancierd door de provincie Limburg.

Growing Industry through a Sustainability Transition

GIST helpt ondernemers bij het opzetten en financieren van FEED-haalbaarheidsstudies (FEED: Front-End Engineering Design). GIST staat voor 'Growing Industry through a Sustainability Transition' en is gericht op de transitie naar een schone proces- en maakindustrie in de grensregio Nederland-Vlaanderen.
Het programma loopt vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2021. In deze periode krijgen bedrijven in de proces- en maakindustrie meermaals de gelegenheid om projectvoorstellen voor FEED-haalbaarheidsstudies in te dienen.

On-line info-sessie 6de GIST-oproep 

We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst (online) op 16 December 2020, van 11:00u tot 12:00u
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via deze link.
 

Interreg, Provincie Limburg en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

GIST wordt mede mogelijk gemaakt en gefinancierd door Interreg Vlaanderen-Nederland, de Provincie Limburg (België) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Nederland). De coördinatie van het GIST-project is in handen van VITO/Cleantech Flanders, Clean Tech Delta en de gemeente Rotterdam.

Zesde en laatste oproep voor projectvoorstellen

GIST is weer op zoek naar projectvoorstellen die op basis van innovatieve technologieën een efficiënte omgang met energie- of grondstoffen bevorderen, en daarmee bijdragen aan een ‘koolstof-arme’ of circulaire economie.

Deadline 31 januari 2021

De projectvoorstellen voor deze zesde en laatste oproep kunnen tussen 1 december 2020 en 31 januari 2021 ingediend worden. Enkel bedrijven die zijn gevestigd in Vlaanderen of de Nederlandse provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg of Zeeland komen in aanmerking.

FEED haalbaarheidsstudies

Dit is de laatste oproep binnen het project en deze oproep richt zich op FEED-haalbaarheidsstudies:

FEED-haalbaarheidsstudie
Proces- en maakindustrie in Vlaanderen of de Nederlandse provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg of Zeeland
Oplossen van specifieke technische vragen gericht op het bevorderen van een efficiënte omgang met energie- of grondstoffen
Looptijd van maximaal 6 maanden (start project uiterlijk 1 april met uiterlijke
einddatum 1 oktober)
subsidiabele kosten van de haalbaarheidsstudie bedragen tussen € 15.000 en maximaal € 80.000
De GIST-subsidie bestaat uit een bijdrage van 50% voor de kosten van het inhuren van externe expertise ten behoeve van de haalbaarheidsstudie, dit kan oplopen tot een subsidiebedrag van maximaal € 40.000

Hier vindt u ook het aanvraagformulier en onze contactgegevens. Voordat u uw voorstel indient onderzoekt u de criteria en voorwaarden zoals vermeld in de subsidieregeling van het GIST-programma.

Aanmelden en meer informatie

De voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviesraad. Deze bestaat uit experts werkzaam in de industrie en bij kennisorganisaties uit betrokken regio’s in de grensregio. Uw projectvoorstel zal worden beoordeeld op de competenties van de uitvoerder(s), de economische- en ecologische impact en de kwaliteit van het projectplan, en ook de uitvoerbaarheid van de haalbaarheidsstudie binnen de gegeven tijdsperiode. 
Uiterlijk 7 weken na de sluitingsdatum van de oproep volgt definitief uitsluitsel over toekenning of afwijzing van de ondersteuning. De FEED-light haalbaarheidsstudie dient vervolgens binnen 6 maanden te zijn afgerond.


Bekijk ook onderstaand filmpje van Act&Sorb over hun ervaring met GIST:

Projectaanvraag

Wil je een projectaanvraag indienen voor GIST?

Stuur dan het ingevulde aanvraagformulier naar aanvraag.gist-project@cleantechflanders.com.

  • Samen met het aanvraagformulier dien je jouw projectplan in. Bekijk hier een voorbeeld van een projectplan.
  • Geef ook aan voor welk traject, een FEED-haalbaarheidsstudie of een FEED-light haalbaarheidsstudie, je een aanvraag doet.
  • Neem op voorhand het subsidiereglement door, zo ben ben je zeker dat jouw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet.

Heb je hulp nodig bij het indienen van jouw projectaanvraag?

Voor Vlaanderen kan je contact opnemen met:

Voor de Nederlandse regio's kan je contact opnemen met:​

Hieronder vind je alle documentatie van GIST terug.

Projectaanvraag

Projectbeheer

Regelgeving

Logo's

Partners

Co-financiers