COCOON: een coherent Europees stortplaatsbeheer

Projectomschrijving

Cleantech Flanders coördineert COCOON met acht partners van zes Europese regio’s. Het doel is het regionaal beleid over het beheer van de stortplaatsen in de zes Europese regio’s te verbeteren. Elke regio start van de bestaande regionale wetgeving en leert van de best practices en de lessons learned van de andere regio’s. Relevante beleidsinstrumenten worden verbeterd waardoor de subsidies voor projecten over het beheer van stortplaatsen worden verhoogd. 

Sinds 1950 is er een enorme hoeveelheid afval gedumpt in stortplaatsen. In Europa zijn meer dan 500.000 stortplaatsen. De Europese Commissie is vragende partij voor een duidelijk beleid voor het beheer van de stortplaatsen in Europa. Stortplaatsen zijn immers dynamische voorraden van grondstoffen (materialen, energie, land) die terug in de economie kunnen worden geïntegreerd. Op dit moment bestaat er nog geen specifieke Europese wetgeving over het beheer en de valorisatie van stortplaatsen. Ook is het beleid omtrent afvalbeheer en bodembescherming niet geïntegreerd in een overkoepelend kader van de circulaire economie. 

COCOON is het tweede winnende project van EURELCO, dat wordt gecoördineerd door Cleantech Flanders. Dit wijst op een groeiende acceptatie van Enhanced Landfill Mining and Management en op het belang ervan om het over de grenzen heen aan te pakken. COCOON wordt gefinancierd met een budget van 1,4 miljoen euro, waarbij 85% steun van het Europees Fonds voor Ontwikkeling komt, binnen het Interreg Europe programma.

 

Partners