Agifly

Partnerdomeinen

  • Energie & Energie efficiëntie
  • Duurzame materialen

Partnerfilm

Meer informatie

De tool die steden en gemeente ontzorgt in het halen van renovatiedoelstellingen

Identificeer de wijken met het grootste renovatie potentieel, engageer burgers in 

simulaties, concretiseer onder begeleiding van professioneel advies op maat

Identificeer potentieel per wijk

Beschik over een tool waarmee je renovatie- en energie strategieën kan simuleren

Summit werkt op individueel, wijk, gemeente en stedelijk niveau. Als simulatietool voor de omgeving biedt het hulp bij het uitwerken van renovatieplannen op wijkniveau, en geeft hij inzicht in het potentieel van duurzame warmte. 

Zo kan de tool de markt stimuleren en is hij ook interessant voor bedrijven in die markt, zoals studie- en planningsbureaus! 

De basis bestaat uit de integratie van data over gebouwen uit diverse bronnen

Engageer burgers

Laat inwoners simuleren welke renovatiekeuzes het best passen. Eigenaars selecteren renovatie maatregelen en simuleren welk effect deze hebben op hun energiefactuur, EPC label, investeringskosten en subsidies. 

De tool biedt een uitvoerig renovatieadvies aan. Door vragen te beantwoorden over de woning en zijn bewoners wordt een analyse gemaakt van de woonsituatie (de constructie, de systemen, de bewoners, hun gedrag en hun energieverbruik). Deze wordt gekoppeld aan Summit’s expertise over de Belgische bouwsector en maakt verbeteringen door renovatie en hernieuwbare energiebronnen in kaart te brengen.

Concretiseer renovaties

Is de burger geïnspireerd door de woningsimulatie? Dan kan het renovatietraject starten. Begin met een audit en volg het traject in BENO+. 

BENO+ is het online platform dat wordt gebruikt als hub waarin persoons- en woninggegevens, afspraken, offertes en technische documentatie, premies… te vinden zijn per BENOvatieproject.

Burgers, aannemers, coaches en lokale besturen krijgen een eigen toegang tot de gegevens, met respect voor privacy. Zo heb je alle informatie om het traject af te ronden en te rapporteren naar de overheden.

Lijkt Agifly een partner voor jou?

Contact via email

Andere interessante partners

African Drive

Haasrode (BE)

Allgreen Energy N.V.

Kinrooi (BE)

Altreonic - Kurt.energy

Linden (BE)