Aggeres NV

Partnerdomeinen

  • Circulaire economie
  • Water & Afvalwater
  • Andere domeinen

Partnerfilm

Meer informatie

Aggéres beschermt woningen en steden tegen de overstromingsproblematiek die het snel veranderende klimaat met zich meebrengt en ontwikkelt op maat gemaakte oplossingen tegen wateroverlast en droogte, perfect aangepast aan elke situatie. Aggeres ontwikkelt en test zijn producten zoals waterschotten en automatische waterkeringen voor garagepoorten, deuren, ramen en grotere openingen die de nodige bescherming geven tegen wateroverlast. Bovendien geeft Aggeres demonstraties aan particulieren, bedrijven en overheden.

Aggeres creëert maatschappelijk bewustzijn en hedendaagse alternatieven.  Die vaak onvoldoende bescherming bieden tegen wateroverlast.

De onbalans tussen droogte en neerslag heeft negatieve gevolgen voor het milieu, de economie en onze maatschappij. Ook is er anderzijds vaker behoefte aan schoon water van goede kwaliteit, in de juiste hoeveelheid.

Aggéres biedt u een oplossing voor waterretentie om het opgeslagen volume daarna nuttig te gebruiken in periodes van droogte of te infiltreren in de bodem.

 

Lijkt Aggeres NV een partner voor jou?

Contact via email

Andere interessante partners

AMS Belgium BV

Bilzen (BE)

Antea Group Belgium

Antwerpen (Berchem) (BE)

Apollo Technics

Binderveld (BE)