Voormalig Deens olieveld is nu opslagplaats voor CO2

Geplaatst op 17 mrt 2023

Om de klimaatdoelstellingen te halen is het belangrijk om - waar mogelijk - CO2 af te vangen en op te slaan, vooral ondergronds. Een van de opties is om die CO2 in olie- en gasvelden onder de zeebodem te stockeren. De vestiging van de Britse chemiegroep Ineos in Zwijndrecht verscheepte onlangs een eerste lading van CO2 naar het voormalige Deense Nini West Oil-olieveld.

Eerste buitenlandse CO2-lading

Die lading was meteen de eerste die in het Deense ondergrondse olieveld werd gepompt. Een historisch moment omwille van heel wat redenen. Het was de eerste “buitenlandse” lading en “de eerste keer dat CO2 puur om klimaatredenen opgeslagen wordt”, aldus de Deense minister van Milieu en Energie Lars Aagaard. Politiek is het eveneens historisch, want hoewel Denemarken een voorbeeldfunctie voor groene energietransitie is, zien ze in de CO2-opslag geen ecologisch probleem. “Denemarken wil een cruciale rol spelen in de opslag van CO2”, zo lezen we.

Conventie van London

In de toekomst zal in het kader van die groene energietransitie CO2-afvang en dito opslag een grote rol spelen. Toch zijn er nog heel wat technische, economische en wettelijke uitdagingen. Het proces van het afvangen is bijzonder energie-intensief. Soms is CO2 makkelijk af te vangen, maar dat is niet steeds het geval. Verder hangt aan CO2-opslag op dit moment een duur prijskaartje en ligt het niet voor de hand om dit rendabel te maken.

Ook juridisch zijn er nog drempels te nemen. Voor dit eerste transport van CO2 was een bijzondere overeenkomst nodig tussen de Belgische en Vlaamse regeringen enerzijds, en de Deense regering anderzijds. Reden? De conventie van London staat transport van afval, zoals CO2, tussen landen niet toe. Het transport van CO2 via de zee is op zich eveneens niet echt ecologisch.

Toch moeten we ernaar streven om van de vele voormalige olie- en gasvelden in Europese wateren belangrijke opslagplaatsen voor afgevangen CO2 te maken. Dat is uiteraard goed voor het milieu, maar men verwacht dat dan ook de hoge prijs voor de opslag ervan in de toekomst zal dalen. Ook de EU legt geld op tafel, want ze heeft zo’n 2,8 miljard euro veil voor maar liefst 24 opslagprojecten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bron: De Standaard

Andere interessante artikels

Cleantech Rapport 2023: Cleantech, meer dan ooit teken van een veerkrachtige economie

Geplaatst op 29 mrt 2023

CO2-prijs voor het eerst boven 100 euro per ton

Geplaatst op 1 mrt 2023

Cleantech Rapport 2022: Vlaamse cleantech-bedrijven groeien, ook internationaal

Geplaatst op 23 mrt 2022