Voedselreststromen worden waardevolle producten

Geplaatst op 31 aug 2020

Wat is een voedselreststroom? 

Wanneer een grondstof of een product dient als menselijke voedselconsumptie, spreken we van een voedselgrondstof of -product (bv. appel).

Een voedselgrondstof of -product bestaat uit een eetbaar onderdeel( =voedsel) (bv. vruchtvlees) en een niet-eetbaar onderdeel (=nevenstroom bv. pitten). 
Wanneer voedsel door mensen wordt geconsumeerd heeft het zijn einddoel bereikt. Wanneer voedsel niet door mensen wordt geconsumeerd, spreken we van voedselverlies
Voedselverliezen en nevenstromen vormen samen voedselreststromen.

overzicht voedselstromen

In de Vlaamse agrovoedingsketen, vanaf oogst tot en met consumptie, kwam er naar schatting
3.485.000 ton voedselreststromen vrij in 2015, waarvan 92% werd gevaloriseerd volgens verschillende trappen in de cascade van waardebehoud. 
Drie vierde (74%) van de voedselreststromen zijn nevenstromen. 
Slechts een vierde (26%) van de voedselreststromen anno 2015 zijn voedselverliezen. 
Uitgedrukt in absolute cijfers gaat het om 2.578.000 ton nevenstromen en 907.000 ton voedselverliezen over heel de keten.

Waarom voedselverlies voorkomen?

-    Het verbetert de voedselzekerheid - de toegang die mensen hebben tot voedsel, zowel bij ons als in de rest van de wereld.
-    Het vermindert economische verliezen en leidt tot meer efficiëntie en innovatie in de voedselketen.
-    Het draagt bij tot een duurzame voedselketen en is goed voor het milieu.


De aandacht voor de duurzaamheid van ons voedsel is niet meer weg te denken; zowel producenten als consumenten worden steeds meer aangemoedigd om zich in te zetten voor een duurzaam voedselsysteem. Voor verdere verduurzaming van de productie binnen de voedingsindustrie moet absoluut ingezet worden op het verder tegengaan van voedselverliezen en een optimale valorisatie van nevenstromen en restproducten.


Hoe helpt het symbioseplatform bij valorisatie van voedselnevenstromen? 

Bij industriële symbiose wisselen bedrijven nevenstromen met elkaar uit. Zo worden materiaalkringlopen gesloten en ontginning van primaire grondstoffen vermeden.
Bedrijfsafval van een onderneming wordt een waardevol product van een andere onderneming.
 
Heeft jouw bedrijf nevenstromen of afvalstromen? Je wil deze duurzaam (laten) omzetten naar een hoogwaardig materiaal? Of ben jij op zoek naar duurzame materialen voor jouw product? Of heeft of ontwikkelt jouw organisatie een technologie om nevenstromen op te waarderen?

Het online symbioseplatform vereenvoudigt jouw zoektocht naar de juiste voedselreststromen.  Op dit platform ontmoeten aanbieders en vragers van materialen en technologie elkaar.

Meer weten over nevenstromen? Wordt vandaag nog een symbiose partner!

  • Als partner kan je de symbiose databank verkennen door naar een aanbod of vraag aan materialen te zoeken. Met een account kan u zelf vragen en aanbiedingen ingeven, detailinfo van andere materiaalstromen opvragen, andere bedrijven contacteren en uw symbiose realiseren.
  • Wacht niet langer en registreer u via deze link: https://www.smartsymbiose.com/#/welkomstpagina/nieuwe-gebruiker


 Bronnen: 


 

Andere interessante artikels

Hoe consumenten de trends van duurzame voeding in 2021 bepalen

Geplaatst op 14 jan 2021

Van een overschot aan citrusschillen naar bier, limonade, en zo veel meer…

Geplaatst op 9 okt 2020

Innovatieve samenwerking tussen witlofteler en krokettenproducent

Geplaatst op 17 aug 2020