Versoepelde Europese staatssteunregels en verlenging van de tijdelijke crisiskaderregeling

Geplaatst op 27 mrt 2023

Op 09/03/2023 keurde de Europese Commissie de langverwachte herziening van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV/GBER) en een nieuwe Tijdelijke Crisis en Transitie Kaderregeling (Temporary Crisis and Transition Framework) goed. In het kader van de net gepubliceerde Net-Zero Industry Act en de Critical Raw Materials Act vergemakkelijken deze wijzigingen staatsteun voor strategische projecten in het kader van kritieke grondstoffen en schone technologie.

  1. De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV/GBER) verklaart een reeks staatssteunmaatregelen compatibel met de regels van de interne markt, en stelt deze vrij van voorafgaandelijke aanmelding aan de Europese Commissie. De bijsturing brengt een groot aantal artikels meer in overeenstemming met de EU Green Deal en de recente uitdagingen inzake klimaat, energie, milieu en ook de digitale transitie.

Enkele belangrijke nieuwigheden:

  • een aanzienlijke verhoging van de aanmeldingsdrempels voor milieusteun en voor steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (RDI);
  • verduidelijking enstroomlijning van de mogelijkheden voor risicofinancieringssteun, voor KMO's en startende ondernemingen, en voor financiële producten die door het InvestEU-fonds worden ondersteund;
  • nieuw: steun aan micro-ondernemingen in de vorm van publieke interventie i.v.m. de bevoorrading van elektriciteit, gas of warmte en steun aan KMO’s om de prijsstijging na de oorlog te compenseren;
  • nieuw: steun aan test- en experimenteerinfrastructuur.
  1. Het nieuwe tijdelijke crisis- en overgangskader (TCTF) wijzigt en verlengt gedeeltelijk het crisiskader dat op 23 maart 2022 werd goedgekeurd om de lidstaten in staat te stellen de economie te ondersteunen in de context van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Dit nieuwe kader dient ter bevordering van steunmaatregelen in sectoren die cruciaal zijn voor de overgang naar een netto-nul economie, in overeenstemming met het Green Deal Industrial Plan en heeft tot doel de investeringen en financiering voor de productie van schone technologie in Europa te versnellen. Projecten dienen steeds aan heel wat modaliteiten te voldoen.

Belangrijke nieuwigheden:

  • een beperking van de steun “per lidstaat” ingevoerd in bepaalde hoofdstukken
  • nieuw: steun voor versnelde investeringen gelinkt aan batterijen, zonnepanelen, windturbines, warmtepompen, elektrolysers en uitrusting voor CCS/CCU, in strategische sectoren voor de transitie naar klimaatneutrale economie.

Andere interessante artikels

Cleantech Flanders stopt en dat is positief nieuws

Geplaatst op 25 aug 2023

Cleantech Rapport 2023: Cleantech, meer dan ooit teken van een veerkrachtige economie

Geplaatst op 29 mrt 2023

Europese Green Deal: een afdoend antwoord voor de (Vlaamse) cleantechindustrie op de Amerikaanse Inflation Reduction Act?

Geplaatst op 7 feb 2023