Resultaten van het IMPROVED-project: hergebruik van proceswater

Geplaatst op 24 jun 2020

In 2016 startte het IMPROVED project, waarin onderzocht werd hoe de industriële waterkringloop beter gesloten kon worden om de zoetwatervraag van de industrie te verminderen. Een mobiele installatie werd ontwikkeld om de waterzuivering en de invloeden op het industriële proces te bestuderen.

Mobiele IMPROVED-installatie

Tot op heden wordt voornamelijk zoet oppervlaktewater gebruikt voor verschillende industriële processen. Een alternatieve waterbron of hergebruik van het eigen afvalwater kan de zoetwaterreserves ontzien. Hierbij is echter voldoende zuivering nodig, om te garanderen dat het proces niet geschaad wordt door contaminanten in het water. Het gebruik van gecontamineerd water zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot corrosie, vervuiling van koeltorens, microbiële groei, …
In het IMPROVED-project werd een verplaatsbare onderzoeksinstallatie gebouwd en getest. Met de mobiele installatie kan het hele waterbehandelingstraject van voorzuivering en ontzouting gesimuleerd worden. De invloed van de bekomen waterkwaliteit op het proces waarin het water gebruikt zal worden, wordt onmiddellijk gesimuleerd in de installatie, dus zonder in het echte proces in te moeten grijpen. Het project kwam tot stand m.b.v. Europese steun van Interreg Vlaanderen – Nederland.

Testen bij Yara, BASF en Dow

De eerste testperiode van de IMPROVED installatie gebeurde bij kunstmesstoffabrikant Yara, in het Nederlandse Vlaardingen. Het doel van deze test was om het inkomend water te water reduceren en ook om aanwezige componenten terug te winnen in het productieproces. De beste resultaten voor water hergebruik werden bereikt d.m.v. membraandestillatie. Om de aanwezige ammoniak in deze stroom te kunnen hergebruiken, geeft een combinatie van stripping en een ionenwisselaar de meest belovende resultaten.
Hierna werd de installatie bij BASF Antwerpen geplaatst. Zij maakten de switch van drinkwater naar oppervlaktewater enkele jaren geleden al om hun drinkwaterinname te verminderen. Hierdoor komen echter meer organische contaminanten in het proceswater terecht, die voor heel wat problemen kunnen zorgen in het proces. Hier bleek omgekeerde osmose en ionuitwisseling de meest geschikte zuiveringstechnieken, waarbij omgekeerde osmose resulteerde in de beste verwijdering van organische contaminanten. 
Tot slot werd bij Dow Terneuzen de zuivering van condensaatstomen tot gedemineraliseerd water onderzocht. Zuivering met een kationhars mixed bed (SAC-MB) werkte hier zeer goed om vervuilingen uit het water weg te vangen.
 

logo's - partners interreg project

 

Andere interessante artikels

Cleantech strijdt tegen plasticafval op het land en in het water

Geplaatst op 17 jun 2021

Blog - Water conflicten

Geplaatst op 25 mei 2021

Beurs verwelkomt cleantech oplossing van Ekopak

Geplaatst op 8 apr 2021