Recyclagefabriek in Antwerpen voor kunststofafval

Geplaatst op 26 okt 2022

Volgens een Europese richtlijn moet tegen 2030 55% van het plastic verpakkingsmateriaal gerecycled worden. In de haven van Antwerpen is afvalverwerker Indaver alvast gestart met de bouw van een installatie voor de chemische recyclage van plastics, voornamelijk samengesteld uit polystyreen of polyolefines, via een thermochemisch proces.

Vlaamse overheid en universiteiten

De Vlaamse regering is bijzonder ambitieus als het op recyclage aankomst en ondersteunt dit project van 100 miljoen euro met 7 miljoen euro van het kabinet van minister van Innovatie Jo Brouns en nog eens 3 miljoen euro vanuit de Vlaamse recyclinghub. Ook de Vlaamse universiteiten waren een actieve partner in het researchproces om dit chemische recyclingproces op poten te zetten.

Verlaging CO2-uitstoot

Dit chemische recyclingproces vult de mechanische recycling aan, die echter niet alle plastic afval kan recyclen. Via het thermochemische proces komen basisgrondstoffen vrij die even goed zijn als de materialen die men nu gebruikt uit fossiele bronnen om plastic te vervaardigen. Belangrijk hierbij is dat het nieuwe plastic ook geschikt is voor plastic voedingverpakkingsmateriaal. Op Europees vlak ligt er een voorstel klaar dat stipuleert dat tegen 2030 30% van plastic verpakkingen uit gerecyclede materialen zou moeten bestaan. Verder verlaagt de recyclage van polystyreen en polyolefines de CO2-uitstoot significant.

Van 26.000 naar 65.000 ton kunststofafval

In een eerste fase zal de installatie van Indaver op de Linkeroever in de haven van Antwerpen zo’n 26.000 ton plastic afval recyclen. Een verdere opschaling naar een recyclagefabriek voor uitsluitend polystyreen met een extra recyclagelijn moet toelaten om jaarlijks maar liefst 65.000 ton te recyclen. “Met deze industriële opschaling zetten we in Vlaanderen de grootste recyclingplant voor depolymerisatie van polystyreen in Europa neer en zal deze installatie in staat zijn om 50% van de polystyreen huishoudelijke afvalverpakkingen uit Europa hoogwaardig te recycleren”, aldus nog het persbericht.

Bron: Indaver

Andere interessante artikels

Resortecs bouwt mee aan circulair textiel met innovatief naaigaren

Geplaatst op 8 mei 2023

Cleantech Rapport 2023: Cleantech, meer dan ooit teken van een veerkrachtige economie

Geplaatst op 29 mrt 2023

Bioterra: van grondreiniging naar de productie van ecologische granulaten voor de bouwsector

Geplaatst op 24 jan 2023