Nuoro levert innovatieve oplossingen op de snijlijn tussen water en energie

Geplaatst op 26 aug 2022

Met innovatieve oplossingen op de snijlijn tussen water en energie wil Nuoro bedrijven gidsen naar een zelfvoorzienende, circulaire energie- en water-huishouding.

De energiecrisis, waterschaarste, uitdagingen voor het milieu zorgen er, meer dan ooit, voor dat bedrijven willen investeren in de verduurzaming van hun activiteiten. Om hierop een antwoord te bieden, richtten zes water- en energie-experts - met jaren ervaring - eind vorig jaar Nuoro op. Nuoro wil bedrijven gidsen in hun transitie naar duurzame productieprocessen, door de juiste technologische oplossingen te realiseren op vlak van hun water- en energiehuishouding. Er zijn trouwens heel wat raakvlakken tussen deze beiden.

Veel bedrijven zijn zich nog niet bewust van de duurzame mogelijkheden binnen hun eigen productieprocessen. Afvalwater wordt nog te vaak gezien als een vervelend eindproduct, met een “end-of-pipe” oplossing. Het kan nochtans een waardevolle bron zijn van zuiver water en energie in de vorm van biomethaan en warmte.

Nuoro zet volop in op innovatieve oplossingen op die snijlijn tussen water en energie. Jan Bos Van Hemelrijck: “Met Nuoro willen we als een technologie-onafhankelijk kenniscentrum bedrijven gidsen naar een zelfvoorzienende, circulaire energie- en waterhuishouding. We focussen hierbij op drie domeinen: afvalwaterzuivering en compliance, waterhergebruik en tenslotte biogas & groene energie.”

Afvalwaterzuivering en ‘compliance’

De normen voor afvalwaterlozing en bijvoorbeeld de uitstoot van stikstof in de landbouw evolueren razendsnel. Dat is voor bedrijven een grote ‘driver' om te innoveren en bijkomende stappen toe te voegen aan bestaande zuiveringen om op die manier te voldoen aan de normen van de toekomst. Nuoro beheerst een breed spectrum van technologieën voor de nazuivering van bio-effluent.

Van Hemelrijck: “Eerst beoordelen we de huidige situatie in het bedrijf en vervolgens stellen we een op maat gemaakte behandelingsstrategie voor. We gaan bijvoorbeeld de bestaande infrastructuur optimaliseren door slimme procesregelingen in te voeren of we breiden de bestaande installatie uit met stappen van nabehandeling.

Vooral voor zogenaamde emerging contaminants (opkomende stoffen zoals bijvoorbeeld chemische bestrijdingsmiddelen of pesticiden, waarvan verschillende intussen niet meer mogen worden toegepast, maar die nog steeds aanwezig kunnen zijn in bodem, sediment en grondwater) en micropolluenten is het combineren van zuiveringsstappen in een innovatieve behandelingslijn de beste garantie voor een toekomstbestendige behandeling van afvalwater.”

Waterhergebruik: sluiten van de waterkringloop voor de industrie

Bewustwording over waterschaarste, de steeds strengere lozingsnormen en het streven naar een circulaire economie leiden op hun beurt tot een groeiende vraag naar het terugwinnen van water. Van Hemelrijck: “Het terugwinnen van afvalwater en het sluiten van de waterkringloop heeft directe ecologische maar ook economische voordelen. Nuoro helpt bedrijven om bio-effluent te behandelen en op te waarderen. Toepassingen voor gerecycleerd water zijn onder meer irrigatie, koeling, water voor industriële processen en zelfs de productie van drinkwater.”

Biogas & groene energie

Tenslotte dragen de stijgende energieprijzen, de afbouw van de afhankelijkheid van Russisch gas en het vervangen van fossiele brandstoffen meer dan ooit bij tot de vraag naar groene energie. Van Hemelrijck: “Nuoro streeft naar een maximale productie van biogas als groene energiebron vanuit reststromen uit voeding, landbouw en industrieel afvalwater. Het organisch materiaal in die reststromen kan door anaërobe vergistingsinstallaties - die kostenefficiënt organisch afval vergisten - relatief eenvoudig omgezet worden tot biogas.” Daarnaast zet Nuoro ook in op het recupereren van warmte die verloren gaat met afvalwater. Door de installatie van warmtepompen kan deze warmte hergebruikt worden bij industriëlen processen of voor het verwarmen van de gebouwen.

Duurzame ambities

Van Hemelrijck: “De grootste impact heeft Nuoro door duurzame projecten in de circulaire economie samen met en voor onze klanten te realiseren. We doen dit op verschillende manieren. Ten eerste streven we naar een duurzame waardeketen. We beoordelen de toeleveranciers bijvoorbeeld op duurzaamheid en circulair ontwerp van materialen. Daarnaast zetten we water-, energie- en CO2-impact centraal in onze procesontwerpen en beperken we het verbruik van chemicaliën tot een absoluut minimum.”

“Om dat te realiseren, omringen wij ons met een ecosysteem van technologieleveranciers. Daarenboven hebben we een brede kijk op onderzoek en innovatie. We zijn dus vooral een integrator die de juiste technologieën samenbrengt tot een slim geheel. We doen ook zelf onderzoek naar toepassingen waar de ‘best available technology’ volgens ons nog niet ver genoeg staat. Dat kunnen echte nichetoepassingen zijn die we zelf verder gaan ontwikkelen of bestaande technologieën die we nog klimaatvriendelijker gaan maken.”

Nuoro biedt een brede waaier van diensten aan: van concept tot exploitatie. Van Hemelrijck: “Nuoro kan zijn klanten bijstaan in elke fase van een project. We voeren water- & energie-audits en haalbaarheidsstudies uit. De acties om de energie- en/of watervoetafdruk te verkleinen, die uit een water- of energie-audit komen, helpen we te realiseren door processen te optimaliseren. We zorgen voor het conceptueel design en de engineering van nieuwe installaties…”

Nuoro richt zich voornamelijk op industriële bedrijven uit de food & beverage industrie, de chemie en farma, in België maar door het vaak multinationale karakter van deze organisaties, zoals bv. brouwerijen, ook in het buitenland.

Andere interessante artikels

EXTRAQT zorgt voor duurzame verwarming en koeling van gebouwen op basis van aquathermie

Geplaatst op 6 okt 2022

Cleantech, deel van de oplossing voor de energiecrisis

Geplaatst op 27 sep 2022

Tenerga: duurzame energie op basis van ondiepe geothermie

Geplaatst op 16 sep 2022