iFLUX ontwikkelt unieke digitale monitoringtechnologie voor het meten van stromingen en fluxen van grondwater

Geplaatst op 24 okt 2022

Meting van grondwaterbeweging draagt bij tot het voorspellen en voorkomen van verontreiniging en geeft waardevolle inzichten in de waterbalans, in de te verwachten klimaatimpact en in de concrete nood aan vernatting van gebieden.

Sinds de oprichting in 2017 biedt iFLUX oplossingen aan om de dynamiek van grondwaterstroming en vervuiling in de bodem te bepalen. Dat doet het bedrijf op basis van innovatieve meettechnologie gecombineerd met een gerichte data-analyse.

IFLUX ontwikkelde - naast analoge meetsystemen - een unieke real-time, on-site digitale technologie voor grondwater- en verontreinigingsmonitoring. Deze gaat nog een stap verder en helpt de risico’s op grondwaterverontreiniging voorspellen en zelfs voorkomen. Daarenboven kan deze technologie ook bijdragen tot een beter natuurbeheer en het voorspellen en opvolgen van droogtes…

Real-time, on-site grondwatermonitoring

Via fluxmetingen wordt de snelheid en richting van grondwater en verontreiniging daarin in kaart gebracht. Door de real-time, on-site grondwater- en verontreinigingsmonitoring van iFLUX versnelt de responstijd, worden risico's voorspeld en zelfs voorkomen. “Vaak is monitoring gebaseerd op waterniveaus en momentopnamen van concentraties, beweging wordt dan niet gemeten, maar op basis van modellen berekend. Door net de beweging van grondwater en verontreiniging zelf te meten, wat we fluxen noemen, krijg je een vollediger en juister beeld over wat er gebeurt onder de grond.

Grondwaterfluxen en massafluxen zijn de ontbrekende schakel en zorgen voor de grootste onzekerheden in deze modelvoorspellingen en toekomstscenario’s.”, aldus Goedele Verreydt, uitvinder en bezieler van de iFLUX technologie. Verreydt leidt iFLUX samen met Tim Op ’t Eyndt, die als commercieel verantwoordelijke de leiding over het dagelijks management neemt.

Volgende generatie oplossingen voor grondwatermonitoring

Vandaag gebeurt grondwatermonitoring vooral analoog (via adsorptie- en recoveryprocessen worden de polluentfluxen in peilbuizen bepaald die dan worden teruggerekend naar de effectieve fluxen in de bodem) maar sinds kort kan het dus ook digitaal. “IFLUX maakt momenteel een belangrijke transitie door. Daarin verschuiven de activiteiten van een veeleer reactieve monitoring op basis van analoge samplingtechnologie voor grondwater, naar een digitaal systeem dat real-time-monitoring vanop afstand toelaat. Het moet klanten in staat stellen preventief te werken rond bodemverontreiniging, maar ook breder rond de waterproblematiek.”, licht Verreydt toe.

Verontreiniging preventief opsporen

Bij analoge monitoring kan er pas actie worden ondernomen als de bodemverontreiniging is vastgesteld. De nieuwe digitale technologie laat daarentegen ook preventieve oplossingen toe en daar is een grote nood aan.

Op ’t Eyndt: ‘Met het nieuwe systeem willen we ons ook richten op andere klanten, dus niet alleen meer op bedrijven actief in de bodemsaneringssector, maar bijvoorbeeld ook op drinkwatermaatschappijen, projectontwikkelaars en landbouwbedrijven. Door verschillende soorten meetdata te combineren, kunnen we namelijk voor hen interessante inzichten leveren die voorheen niet mogelijk waren. Zo kunnen zij sneller en zelfs preventief reageren op ongewenste situaties en problemen voorkomen en bijgevolg kosten besparen."

Op basis van metingen van bijvoorbeeld de stroomsnelheid van het grondwater biedt het digitale monitoringssysteem van iFLUX ook waardevolle inzichten in de waterbalans, in de te verwachten klimaatimpact en in de concrete nood aan vernatting van gebieden. Verreydt: “Zo hebben bijvoorbeeld ook overheden baat bij onze metingen. Niet alleen de diensten die focussen op bodemvervuiling maar ook de organen die bezig zijn met de structurele waterproblematiek. Zeker in Vlaanderen, waar nog veel te weinig water in de bodem doordringt, is die problematiek structureel en urgent. Zo dragen ook wij ons steentje bij aan de Blue Deal, waarmee de Vlaamse overheid het watersysteem in onze regio wil herstellen.”

“We zien trouwens nog andere aan het klimaat gerelateerde marktsegmenten ontstaan”, vult Op ’t Eyndt verder aan. “Denk aan landbouwbedrijven die zich willen wapenen tegen droogte of bouwfirma’s die het grondwater dat ze tijdens de werken oppompen niet langer via de riolering willen laten afvloeien. Dankzij onze oplossingen gebaseerd op hoogkwalitatieve data kunnen zij hun processen verbeteren, correct opvolgen en bijsturen op het juiste moment.”

IFLUX streeft ernaar om op korte termijn voor het digitale sensorsysteem een schaalbare oplossing uit te werken door eerst de prototypes in het labo verder op punt te stellen en vervolgens tot een succesvolle demonstratie en validatie te komen.

Over iFLUX

IFLUX is een spin-off van VITO en de UAntwerpen en bestaat eind 2022 vijf jaar. De afgelopen jaren groeide de start-up die bodemverontreiniging in kaart brengt via monitoring van grondwater, stevig. Ook al zette de coronapandemie tijdelijk een rem op de activiteiten en vooral op het aanboren van buitenlandse markten. 40% van de projecten waaraan iFLUX meewerkte, waren projecten in het buitenland. iFLUX richt zich vooral op de Europese markt maar heeft ook enkele projecten buiten Europa, bijvoorbeeld in de Golfregio en in de Verenigde Staten

IFLUX, dat zijn thuisbasis heeft op het Wetenschapspark van de UAntwerpen in Niel, blijft groeien en verdubbelde de afgelopen maanden haar personeelsbestand , van 8 naar 16 medewerkers.

Meer info: https://ifluxsampling.com/

Andere interessante artikels

Inopsys zuivert PFAS uit water met innovatieve technologie

Geplaatst op 25 nov 2022

EXTRAQT zorgt voor duurzame verwarming en koeling van gebouwen op basis van aquathermie

Geplaatst op 6 okt 2022

Nuoro levert innovatieve oplossingen op de snijlijn tussen water en energie

Geplaatst op 26 aug 2022