Hergebruik van industrieel afvalwater door anaerobe slibtechnologie

Geplaatst op 7 sep 2020

De partners, waaronder waterzuiveringsexpert Pantarein, hebben het VITO/Vlakwa Open call project AEROGRAM succesvol afgerond.  
 

Ze hadden zich tot doel gesteld om het toepassingsgebied van aerobe granulaire slibtechnologie te verbreden door aan te tonen dat deze techniek ook gebruikt kan worden en voordelen biedt bij industrieel afvalwater. Ook wilden ze aantonen dat een goede slibstructuur de werking van een MBR positief beïnvloedt door verminderde membraanvervuiling. Deze demonstratie werd opgezet bij Izico, een bedrijf dat gespecialiseerd is in diepvriessnacks.  

Testen werden uitgevoerd bij WZI Olen, verwerker van afvalwater dat voor een groot deel afkomstig is van vleesverwerkende bedrijven. Het consortium slaagde erin beide doelstellingen te behalen.  

Belangrijk is de bevinding dat niet alleen bij huishoudelijk, maar ook bij industrieel afvalwater deze technologie interessant is. Bij Izico werd via een aangepaste procescontrole slib met uitstekende bezinkingseigenschappen gevormd, wat het mogelijk maakt om de capaciteit van de bestaande installatie zonder grote investeringen te verhogen. Dat laat ook toe om bij nieuwe installaties zeer compact te  bouwen. Bij WZI Olen werden proeven uitgevoerd om de invloed van een goede slibstructuur op de werking van een MBR-installatie te demonstreren. Er werd aangetoond dat de reinigingsfrequentie van de membranen met javel en/of citroenzuur veel lager ligt. Concreet betekent dit dat een goede slibstructuur de efficiëntie van een MBR-installatie verhoogt en zo ook waterhergebruik faciliteert. 

Bron:

https://www.vlakwa.be/publicaties/nieuws/ 

Andere interessante artikels

BOSAQ bezorgt afgelegen locaties proper drinkwater

Geplaatst op 16 dec 2020

Ontzilt dokwater bespaart tientallen miljoenen kubieke meter drinkwater in Antwerpse haven

Geplaatst op 9 dec 2020

Twee miljoen euro voor datamonitoring van afval in Vlaanderen

Geplaatst op 3 dec 2020