Gebruik toch eens je brijn

Geplaatst op 26 okt 2020

Toenemende waterschaarste dwingt bedrijven om maatregelen te nemen. De huidige zuiveringstechnieken zijn zo goed dat zelfs redelijk vervuild water na behandeling als proceswater of ketelwater kan worden gebruikt. Het nadeel van zuiveringtechnieken zoals ionenwisseling en omgekeerde osmose is dat er na zuivering een sterk zoute waterstroom overblijft. En die zoute stroom is Brijn.  

Soms kan deze brijn in zee worden geloosd, maar dat belast het milieu en het is ook zonde omdat er waardevolle grondstoffen in zitten. De mijnbouw zoals kolenmijnen, maar bijvoorbeeld ook de siliciumindustrie en de textielindustrie kampen allemaal met overschotten aan brijn.

Waardevolle grondstoffen in Brijn

Een Europees onderzoeksconsortium onder leiding van de TU Delft kan de waardevolle zouten in het brijn selectief splitsen: dat project heet ZERO BRINE.  Daarmee is brijn een waardevolle bron van magnesium, calcium, natrium en schoon water

Uitgangspunt voor het Zero Brine project is om zeventig procent van de waardevolle stoffen in brijn te gebruiken in industriële processen. Maar daarbij proberen de onderzoekers ook de energiebalans in evenwicht te houden. Door restwarmte te gebruiken voor verdamping of de koude die ontstaat in andere processen in te zetten, blijft het energieverbruik binnen de perken.

Techniek

De eerste techniek die ze testen is een combinatie van nanofiltratie, kristallisatie en verdamping. Dat produceert een permeaat met eenwaardige ionen en een concentraat met tweewaardige ionen. De kristallisatie-unit kan tweewaardige ionen na elkaar laten kristalliseren. Deze kristallen kunnen dan van elkaar worden gescheiden, waarna ze gedroogd worden.  Het permeaat van de nanofiltatie en het effluent van de kristallisatiereactor worden samengevoegd en in de verdamper geconcentreerd. Hierbij ontstaat condensaat: schoon water. Idealiter zal dit verdampingsproces met restwarmte uit de industrie worden gevoed, wat gunstiger is voor de businesscase.

 

bron: 

https://watervisie.com/brijn-is-waardevolle-bron-van-zouten-en-water/
 

Andere interessante artikels

De vijf Vlaamse provincies, Cleantech Flanders en Flanders Investment & Trade ondersteunen internationalisering naar China

Geplaatst op 2 dec 2020

HET EERSTE KLIMAAT-NEUTRALE CONTINENT!

Geplaatst op 25 nov 2020

Drones speuren in Antwerpse haven naar milieuvervuiling (en houden oogje in het zeil)

Geplaatst op 12 nov 2020