Controle uitstoot zeeschepen door satelliet?

Geplaatst op 17 feb 2020

Zeggen satellietbeelden van rookpluimen van grote schepen iets over hun zwaveluitstoot? Dat is de hamvraag waarmee twee Nederlandse universiteiten aan de slag zullen gaan in hun onderzoek met een Nederlands meetinstrument aan boord van de Europese Sentinel-5-Precursor satelliet.

Zwaveldioxide-uitstoot

Hoewel sinds het begin van dit jaar de brandstof van zeeschepen wereldwijd maximaal nog maar 0,5 procent zwavel mag bevatten, is het nog maar de vraag of de kapiteins en de reders hun boten in open zee wel op die brandstof laten varen. Dichtbij de kust kan een staal van een rookpluim het gehalte aan zwaveldioxide bepalen of kunnen inspecteurs aan boord gaan om de brandstof te controleren. Midden de oceaan is controle op brandstof en op de uitstoot niet mogelijk. Zwaveldioxide, is heel schadelijk voor de gezondheid en voor het milieu. Zo zouden de 17 grootste containerschepen evenveel zwaveldioxide uitstoten als alle auto’s ter wereld samen.

Betere interpretatie van satellietbeelden

Onderzoekers van de universiteiten van Leiden en Wageningen willen nu nagaan of het mogelijk is om met het meetinstrument Tropomi in de Europese satelliet Sentinel-5-Precursor de zwaveluitstoot van zeeschepen te controleren. Tropomi kan nu  al de emissie van steden in beeld brengen. Dankzij de hoge resolutie van dit toestel zou het in theorie eveneens mogelijk moeten zijn de uitstoot van schepen in de gaten te houden. Het Nederlandse onderzoek zal zich focussen op de betere interpretatie van de satellietbeelden om nadien mogelijke overtreders aan wal te kunnen controleren. “We moeten dan de concentratie van de vervuiling in die pluim direct kunnen linken aan de positie van een specifiek schip. Bij windstil weer is dat nog niet zo ingewikkeld, maar als het stormt is het lastiger te detecteren”, volgens onderzoeker Folkert Boersma. De studie zal ruim vier jaar in beslag nemen. “Wetende dat ze in de gaten worden gehouden zullen rederijen zich beter aan de regels houden”, aldus nog Boersma.

Bron: VRT

© foto VRT

Andere interessante artikels

Microsoft wil historische emissie helemaal terugschroeven

Geplaatst op 20 feb 2020

Vlaams bedrijf levert twee verbrandingsinstallaties in India

Geplaatst op 19 feb 2020

Hoe zonnespiegels CO2-uitstoot van cement- en staalfabrieken kunnen verminderen

Geplaatst op 7 feb 2020