Cleantech, deel van de oplossing voor de energiecrisis

Geplaatst op 27 sep 2022

May you live in interesting times, zo luidt een Chinees gezegde. Voor veel mensen en bedrijven zijn deze tijden misschien iets té interessant. Want de energiecrisis raakt mensen, en niet alleen in de portemonnee.

Om de crisis het hoofd te bieden worden we momenteel geconfronteerd met een resem aan maatregelen of voorstellen daartoe. Een prijsplafond voor gas, het afromen van de hoge winsten van energiebedrijven en een maximumprijs voor schone stroom. Of maatregelen die gaan van het effectief stilleggen van productielijnen bij bedrijven, tijdelijke korting op de energiefactuur voor burgers, financiële steun aan bedrijven, of energiebesparing door burgers en de middenstand.

Duurzame technologie als deel van de oplossing

Voor de energiecrisis, in grote mate een afhankelijkheidscrisis, is er geen simpele mirakeloplossing. De weg eruit zal een combinatie blijken van meerdere bijdragen of deeloplossingen en zal bestaan uit een combinatie van bijdragen en maatregelen op korte én op lange termijn op alle niveaus in de maatschappij: het (Vlaamse, federale en Europese) beleid, de industrie, de wetenschap, en de burger. Duurzame technologie, cleantech, vormt onmiskenbaar een deel van de oplossing dat zowel voor bedrijven als voor burgers werkt.

Bepaalde cleantech-oplossingen, zoals zonnepanelen en windmolens, zijn al geruime tijd commercieel beschikbaar. Andere, zoals grootschalige opslag van energie met batterijen, zijn recenter. Nog andere zijn in ontwikkeling en nog niet beschikbaar. Momenteel ondervindt de implementatie van oplossingen hinder van verstoorde supply chain met vertraagde marktpenetratie als gevolg. Op het eerste zicht is dat bedreigend en beangstigend, maar angst is meestal een slechte raadgever: de crisis mag ons zeker niet tot stilstand brengen.

Blijven investeren in cleantech

Het is duidelijk dat investeringen in cleantech en in duurzame innovatie onverminderd moeten plaatsvinden. Vandaag de dag investeert de EU met een derde subsidieronde uit het Innovatiefonds meer dan 1,8 miljard euro in grootschalige innovatieve projecten voor schone technologie. De subsidies zijn gericht op het naar de markt brengen van baanbrekende technologieën in energie-intensieve industrieën, waterstof, en de productie van belangrijke onderdelen voor energieopslag en hernieuwbare energie. Ook Vlaanderen levert zijn bijdrage met zowel energiepremies als met innovatiesubsidies.

Bij Cleantech Flanders merken we verhoogde interesse van investeerders in cleantech-oplossingen. Met de deelname van Cleantech Flanders aan het Cleantech Forum Europe van 8 tot 10 november aanstaande in het nabije Brussel met een stand en een aantal van onze partnerbedrijven, bieden wij u dan ook deze unieke kans om investeerders te ontmoeten, te netwerken en om uw cleantech-oplossing te pitchen.

Never let a good crisis go to waste. Net als tijdens de COVID-19 pandemie biedt ook deze crisis tijd voor introspectie, een opportuniteit voor cleantech, en zodoende ook voor het verminderen van onze energie-afhankelijkheid.

Frans Snijkers
Director Cleantech Flanders

Andere interessante artikels

Cleantech Rapport 2023: Cleantech, meer dan ooit teken van een veerkrachtige economie

Geplaatst op 29 mrt 2023

Europa schakelt BuildUp in om diepgaande energetische renovaties te versnellen in vijf landen

Geplaatst op 6 feb 2023

VYNCKE bouwt wereldwijd hoogtechnologische installaties om biomassa en afvalstromen om te zetten naar thermische en elektrische energie

Geplaatst op 9 jan 2023