Blue Foot membranen maken hergebruik van industrieel en huishoudelijk afvalwater mogelijk.

Geplaatst op 24 sep 2021

In 2017 bundelde VITO de krachten met een consortium van investeerders voor de oprichting van Blue Foot Membranes NV (Blue Foot) met als doel een nieuw type membranen naar de markt te brengen.
Onderzoek door VITO’s business unit ‘Scheidings en conversietechnologie’ had nieuwe soorten membranen als resultaat. VITO ontwikkelde een nieuwe technologie, patenteerde die, ontwikkelde prototypes en van daaruit is het bedrijf Blue Foot Membranes opgestart.

Blue Foot levert zowel de membraancomponenten als de kennis voor integratie in waterzuiveringsinstallaties voor hergebruik van industrieel en huishoudelijk afvalwater. Wij spraken met CEO Stephan van Hoof.

Water wordt meer en meer een schaars product. Welke invloed heeft dat op jullie markt?

“Water is noodzakelijk voor heel wat industriële activiteiten, het is als het ware een ‘licence to operate’. Als gevolg van de klimaatverandering en droge periode, kampen we tegenwoordig vaak met lage grondwaterstanden. Bovendien worden de regels omtrent grondwateronttrekking strenger. Als een onderneming wil uitbreiden, moeten ze vaak bekijken hoe ze water kunnen hergebruiken.”

Hoe dragen de membranen van Blue Foot daaraan bij?

“Afvalwater gaat momenteel al vaak door een biologische waterzuivering. De membraanbioreactortechnologie is op zich niet nieuw maar die bleek wel nogal gevoelig te zijn voor verstoringen en daarmee arbeidsintensief en risicovol. De membranen van Blue Foot Membranes maken het filtra-tieproces aantoonbaar robuust en betrouwbaar.
De Total Cost of Ownership (TCO) van onze membranen ligt ook lager doordat ze schoongespoeld kunnen worden door met tussenpozen in de omgekeerde richting gezuiverd water in de andere richting te sturen zijn. Dit voorkomt verstopping van het membraan en zorgt voor een hogere zuiveringscapaciteit. Er passeert meer water per uur per vierkante meter door het membraan. Hierdoor is onze oplossing ook compact. Tenslotte hebben onze membranen de helft minder beluchting nodig wat een energiebesparing betekent.”

Leveren jullie enkel de membranen? 

“Het membraan is de ‘enabler’ van de technologie. De vlakke membraanplaten produceren we in Lommel. Maar om ze te kunnen vermarkten, moeten ze in modules geplaatst worden. Hiervoor hebben we enkele jaren geleden een toeleverancier overgenomen in Duitsland die zulke modules produceert. In 2017 zijn we gestart met twee en nu telt Blue Foot Membranes zeventien medewerkers. We focussen ons op installatiebouwers met expertise in afvalwaterzuivering.”

Op welke markt richten jullie je?

“We zijn internationaal actief. De technologie van Blue Foot is intussen ingebouwd in een vijftiental waterzuiveringsinstallaties in België bij onder meer brouwerij Martens, het Luikse siropenbedrijf Meurens en bij Rendac in Denderleeuw. Die installaties zijn uitgevoerd door onze partner Pantarein Water uit Mechelen. Maar onze membranen zijn bijvoorbeeld ook met andere partners ingezet bij enkele palmoliefabrieken in Indonesië.
Momenteel richten we ons vooral op de industriële markt, o.a. op brouwerijen. Een brouwerij gebruikt gemiddeld 4 liter water om een liter bier te maken. Een liter voor het bier zelf, en de rest voor het reinigen van de leidingen en de installaties en voor het spoelen van de flessen voor ze afgevuld worden. De Deense bierproducent Carlsberg heeft zichzelf als doel gesteld zijn waterverbruik tegen 2030 te halveren. Wij helpen hen dat te verwezenlijken. Pantarein Water installeerde begin dit jaar een waterzuiveringsinstallatie met onze membranen in Carlsberg’s vlaggenschip brouwerij in Fredericia, waar ze innovatieve productietechnieken uittesten. Wanneer deze succesvol zijn, worden die doorgaans ook toegepast bij hun andere brouwerijen overal ter wereld. 
Een gelijkaardig verhaal bij Rendac, een bedrijf dat dierlijk restmateriaal verwerkt. Om je afvalwaterzuivering van lineair - het water wordt gezuiverd en geloosd - naar circulair - het water wordt gezuiverd en hergebruikt - om te bouwen is geen totaal nieuwe installatie nodig. Doordat onze units compact zijn, kon Rendac haar bestaande zuivering relatief eenvoudig ombouwen.”

 

https://www.bluefootmembranes.com/

Andere interessante artikels

Cleantech Rapport 2023: Cleantech, meer dan ooit teken van een veerkrachtige economie

Geplaatst op 29 mrt 2023

Inopsys in de Global Cleantech 100

Geplaatst op 27 jan 2023

Ondernemer Jacob Bossaer (BOSAQ): ‘Ik ben meer chaoot dan ingenieur'

Geplaatst op 23 jan 2023