Membraan om geneesmiddelenresten uit afvalwater te filteren

Geplaatst op 4 nov 2019

In Nederland krijgt een technologische cluster van de Universiteit Twente een miljoen euro subsidie om samen met nog andere instanties en bedrijven een filtermembraan te ontwikkelen om resten van geneesmiddelen uit het afvalwater te filteren. Dat zou ook nuttig kunnen zijn voor Aquafin.

Aquafin

Na inname van geneesmiddelen kunnen bepaalde resten ervan via de urine in het afvalwater terecht komen. Het is niet bewezen dat dergelijke micropolluenten na waterzuivering schadelijk zijn voor de mens, maar wel voor vissen, en dus volgt Vlaams zuiveringsbedrijf Aquafin alles nauwkeurig op. Uit een Aquafin-onderzoek van 2017 bleek dat “cortisonehoudende verbindingen niet weggefilterd waren, maar producten die in het afvalwater een hormoonverstorende werking toonden, echter wel”. De aparte opvang van het afvalwater van Vlaamse ziekenhuizen en woonzorgcentra is een mogelijke piste om de concentraties van geneesmiddelenresten te verminderen. Nazuiveren met actieve kool of ozon brengt echter een extra kost met zich meer.

Nieuw tijdperk van waterzuivering

Daarom kijkt Aquafin wellicht ook naar wat nu in Nederland gebeurt. Daar zal een consortium van universiteiten, een hogeschool, waterschappen, bedrijven en waterkenniscentra aan de slag gaan met een miljoen euro subsidie om een nieuw membraan te ontwikkelen dat schadelijke organische verontreinigingen, dus ook geneesmiddelenresten, “op efficiënte wijze uit het water haalt”.. “Gewenste moleculen, zoals zouten, worden juist wel doorgelaten”. Het membraan zou een nieuw tijdperk van waterbehandeling inluiden. “Hierbij worden de microverontreinigingen na een reguliere waterzuivering uit het afvalwater verwijderd en onmiddellijk op biologische wijze afgebroken. Als het proces succesvol is, kan dit snel leiden tot efficiënte technologie die vrijwel volledige verwijdering van microverontreinigingen uit ons afvalwater mogelijk maakt”, aldus het persbericht van de Universiteit Wageningen, een van de partners uit het consortium.

Lees meer via Susanova

 

Andere interessante artikels

Minder water gebruiken voor even lekker bier

Geplaatst op 11 mei 2020

Havenbedrijf Antwerpen en De Vlaamse Waterweg vissen plastic afval op

Geplaatst op 26 feb 2020

Houdt Amsterdamse Bubble Barrier het drijvende plastic afval tegen?

Geplaatst op 29 nov 2019