Kan olivijn in de zee meer CO2 uit de lucht halen?

Geplaatst op 2 okt 2019

Jaarlijks stoten we wereldwijd 40 gigaton CO2 in de lucht. De natuur op het land neemt hiervan 30 procent op, de oceanen zo’n 20 procent. In Oostende loopt een proefproject om na te gaan of in water uitgestrooid olivijn nog meer CO2 aan de lucht kan onttrekken.

Positieve resultaten

“Olivijn is een gesteente met een groene kleur, de kleur van olijven, en het heeft de wonderbaarlijke eigenschap dat wanneer het oplost in water, het eigenlijk CO2 onttrekt aan de atmosfeer. En dat is natuurlijk een zeer interessante eigenschap als we kijken naar het tegengaan van klimaatverandering”, aldus marien bioloog Filip Meysman. De eerste labotests met olivijn zijn inmiddels achter de rug en het proefproject in Oostende moet het effect van opgelost olivijn in zeewater en de impact op het marien ecosysteem verder onderzoeken. Daarvoor analyseren ze de zuurtegraad en CO2 in het zeewater in verschillende grote bakken, met of zonder olivijn. De eerste resultaten zijn alvast positief: “We zien dat het ecosysteem ons helpt bij het oplossen van het olivijn”, volgens Meysman.

Zo ecologisch mogelijke ontginning en transport

Maar olivijn is een gesteente dat afkomstig is uit mijnen. De vraag is hoe dit op een ecologisch verantwoorde manier ontgonnen kan worden. Vervolgens moet men het transporteren naar de zee, het vermalen en het uitstrooien. Allemaal zo ecologisch mogelijk, want bij deze fases komt CO2 vrij. “Een uitrol op grote schaal zal er pas komen binnen vijf tot tien jaar”, aldus Meysman. Maar olivijn is geen oplossing voor het klimaatprobleem. “Deze techniek kan zeer nuttig zijn, maar het klimaatprobleem gaat altijd een combinatie zijn van verschillende technieken zijn.”

Lees meer via VRT