CO2 uitstoot van elektrische wagens is lager dan dieselwagens.

Geplaatst op 12 sep 2019

Niet iedereen is ervan overtuigd dat elektrische wagens minder CO2 uitstoten dan een dieselwagen. Een radio-interview met Françoise Chombar, ceo van het bedrijf Melexis dat halfgeleideronderdelen voor auto’s produceert, wakkerde  deze wetenschappelijk-technische discussie terug aan.

Zelfs met weinig hernieuwbare elektriciteit is elektrische auto schoner

Françoise Chombar, CEO van Melexis, was op 16 augustus te gast in het programma De Ochtend op Radio 1. Daarin zei ze letterlijk: “Een moderne diesel en een elektrische wagen stoten ongeveer evenveel CO2 uit, je moet alle factoren meerekenen.” Hierbij verwees ze naar de CO2-uitstoot over de hele levenscyclus van een wagen met een gemiddelde elektriciteitsmix, maar deze uitspraak werd snel weerlegd door wetenschappelijke artikels. Die elektriciteitsmix is de samenstelling van de stroom op het net, vaak een combinatie van fossiele en hernieuwbare energiebronnen, al of niet in combinatie met kernenergie. Logischerwijs is de levenscyclus van een elektrische auto schoner wanneer er meer groene stroom in deze mix aanwezig is. Onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel toonde reeds dat de levenscyclus van een elektrische auto in Europa gemiddeld 55 procent schoner is en in België 65 procent. Door de toevoeging van kernenergie ligt dit percentage hoger in België t.o.v het Europees gemiddelde. “Maar zelfs in een land als Polen, dat weinig gebruikmaakt van hernieuwbare bronnen, is de elektrische auto een betere keuze dan een diesel. Daar is de elektrische wagen 25 procent schoner”, stelt Joeri van Mierlo de weerlegging nog eens extra kracht bij

Vervuilende ontginning van lithium

Auke Hoekstra, ingenieur aan de Technische Universiteit van Eindhoven, toont in zijn onderzoek ook aan dat bij een gemiddelde Europese elektriciteitsmix een dieselauto twee keer zo vervuilend is als een vergelijkbare elektrische auto. Hoekstra begrijpt de redenering van Chombar wel gedeeltelijk: “De uitstoot bij de productie van de accu van een elektrische auto moet je meetellen in je berekening. Om die te maken, heb je immers lithium nodig. De ontginning van die grondstof is zeer vervuilend. Alleen zijn de productieprocessen in de fabrieken sterk verbeterd. Door opschaling van het aantal elektrische motoren, vermindert de uitstoot per geproduceerde accu. Ik vraag me verder af of Chombar wel rekening heeft gehouden met het brandstofgebruik van dieselauto’s in de praktijk. Want dat ligt vaak aanzienlijk hoger dan wat in de brochure van de auto wordt geschetst.”

Lees meer via EOS Wetenschap

Andere interessante artikels

Microsoft wil historische emissie helemaal terugschroeven

Geplaatst op 20 feb 2020

Vlaams bedrijf levert twee verbrandingsinstallaties in India

Geplaatst op 19 feb 2020

Controle uitstoot zeeschepen door satelliet?

Geplaatst op 17 feb 2020