Drijven er binnenkort zonnepanelen op de ruwe Noordzee?

Geplaatst op 30 jul 2019

In rustige en afgesloten meren en drinkwaterreservoirs, waar er geen schadelijke invloeden van golfslag en/of zout water zijn, drijven er al zonnepanelen. Een pas opgericht Belgisch consortium onderzoekt nu of zonnepanelen in de ruwe en zoute Noordzee een haalbare kaart zijn.

Zo weinig mogelijk impact op het mariene ecosysteem

“We zetten als eerste in de wereld de stap naar de ruwe zee”, aldus projectleider Tine Boon van ingenieursbureau Tractebel, een van de bedrijven van het nieuwe consortium. Wereldbekende baggerbedrijven en plaatsers van windturbines op zee Deme en Jan De Nul, zonnepanelenproducent Soltech en de Universiteit Gent zijn de andere partners.

Elke partner binnen het consortium brengt zijn eigen expertise mee: engineering, plaatsen van windturbines op zee, producent van zonnepanelen en kenniscentrum van mariene en maritieme wetenschappen. Met een budget van 2 miljoen euro wil men nagaan of de constructie van drijvende zonnepanelen in de ruwe Noordzee technisch en praktisch haalbaar is, en dit met een zo gering mogelijke impact op het mariene ecosysteem. Golven en zout zijn ongenadige vijanden en het is belangrijk rekening te houden met mosselen, meeuwen en zeehonden.

Pilootinstallatie voor Belgische kust

Gedurende drie jaar wordt in een experimentele labomgeving of een beschutte openluchtlocatie nagegaan hoe de verschillende onderdelen van de constructie tegen de natuurelementen kunnen worden beschermd. De echte tests komen vanaf 2022 met een pilootinstallatie voor de Belgische kust. “Als we daarin slagen, zijn we klaar om overal in de wereld zonne-energieparken offshore te bouwen”, besluit Tine Boon.

Tot slot als de kostprijs van de technologie voor fotovoltaïsche zonnepanelen blijft dalen, zijn de ontwikkelingsinvesteringen voor offshore zonne-energie beperkt. Een groot voordeel om de technologie later te commercialiseren.

Lees meer via De Standaard

Andere interessante artikels

Gust'eaux/BOSAQ: een glaasje water van eigen bodem

Geplaatst op 22 jun 2020

Klimaatoplossingen kunnen biobased kringloop hypothekeren

Geplaatst op 19 mei 2020

Export Vlaamse cleantech naar China

Geplaatst op 10 apr 2020