“Produceer nog enkel staal met gerecycleerd staal”

Geplaatst op 6 jun 2019

Over 30 jaar zou het Verenigd Koninkrijk  zelfvoorzienend kunnen zijn voor zijn staalproductie, door schroot te recycleren. Op dit ogenblik exporteert het Verenigd Koninkrijk 80% van het schroot. “Enkel een groenstaalmodel is compatibel met doelstellingen voor nul uitstoot.”

Staalproductie is goed voor 17 miljoen ton CO2

Twee derde van het staal wordt momenteel gemaakt door primaire productie, het resterende derde is grotendeels afkomstig van snijresten. Jaarlijks produceert het Verenigd Koninkrijk zo’n 7 miljoen ton staal maar dit is slechts de helft van de huidige behoefte. De gemiddelde levensduur van staal is 35 tot 40 jaar. Dit resulteert in 10 miljoen ton schroot, waarvan 80% geëxporteerd wordt naar Turkije of China.

In 2012 bedroeg de CO2 uitstoot door staalproductie in het Verenigd Koninkrijk 17 miljoen ton. Wanneer de emissies van het transport hier nog bijgeteld zouden worden, komt dit op 26 miljoen ton. Een onhoudbare situatie volgens Prof. Julian Allwood van de University of Cambridge: “Onze Britse staalindustrie moet de overstap maken van primaire productie naar gerecycleerd staal, vervaardigd met hernieuwbare energie. We kunnen dit doen met minder dan de helft van de emissie die vrijkomt bij een primaire productie.”

Uitvoer van schroot stoppen

In zijn rapport schat Prof. Allwood dat de nood aan primaire staalproductie over 30 jaar praktisch onbestaand is. Door staal te recycleren, acht hij dat het Verenigd Koninkrijk zelfvoorziendend zal kunnen zijn, en zal de emissie tot driekwart dalen. Volgens het rapport zou er eerst een exporttarief voor schroot moeten komen om de export te ontmoedigen. Betere ophaalmethodes van oud staal zijn nodig en de manier waarop de overheid nu de CO2-emissie in rekening brengt, is dringend aan verandering toe. Momenteel worden  recyclagefabrieken hierdoor benadeeld . Tot slot is meer onderzoek nodig naar de recyclage van staal om hoogkwalitatief gerecycleerd staal te kunnen gaan produceren.

 

Lees meer: The Guardian