Is cementproductie zonder CO2-uitstoot mogelijk?

Geplaatst op 5 jun 2019

Één ton CO2 per ton gebruikte kalksteen, zoveel komt er vrij tijdens de productie van cement. Duitse geowetenschappers onderzoeken alternatieven voor  kalksteen, zoals restproducten bij de productie van de kleisoort kaolin en aluminium, om de CO2-uitstoot van cementproductie te reduceren .

80% minder CO2

In 2018 stond in een Zwitsers rapport al te lezen hoe vervuilend de cementindustrie is. De enorme uitstoot van CO2 komt door het gebruik van kalksteen,één van de belangrijkste bestanddelen van cement. De Zwitserse onderzoekers gaven een tiental aanbevelingen mee om die CO2-emissie drastisch te verminderen. “Cementproductie kan met 80% minder CO2”, klonk het vorig jaar nog. Verbeterde ovens, alternatieve brandstoffen en andere cementmengsels zijn maar enkele van de opties.

Kaolin en aluminium

Duitse geowetenschappers van de Martin Luther Universiteit in Halle gingen op zoek naar materialen die de kalksteen konden vervangen, zonder dat cement zijn eigenschappen verliest. Ze kwamen terecht bij materialen die achterblijven bij de productie van de kleisoort kaolin en aluminium. “Het zijn industriële overblijfselen die nog goed gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld om alternatieve vormen van cement te produceren”, aldus onderzoeker Herbert Pöllmann. Beide materialen bevatten geen CO2, waardoor bij de cementproductie er dus ook geen CO2 kan vrijkomen.

Combinatie van alternatieven

“Een belangrijk nadeel van die alternatieve materialen is de voorraad. Er zijn niet genoeg industriële overblijfselen om aan de wereldwijde vraag naar cement te voldoen”, stelt Pöllman. Zoals ook de Zwitserse onderzoekers al aangaven, zal de wereldwijde cementindustrie baat hebben bij een combinatie van vele alternatieven.Andere alternatieven worden reeds onderzocht in verschillende landen. Zo bestuderen Spaanse en Braziliaanse wetenschappers het gebruik van suikerriet als vervanging van cement Uit onderzoek van een Britse universiteit blijkt dat cement duurzamer gemaakt kan worden door nanodeeltjes uit suikerbietvezels aan de cement toe te voegen.