India bereikt kantelpunt tussen zonne-energie en steenkool

Geplaatst op 3 jun 2019

Na de Verenigde Staten en China stoot India de meeste broeikasgassen uit. Dit komt doordat driekwart van de elektriciteit wordt met steenkool opgewekt. Er is beterschap op komst want de overheid investeert sinds drie jaar meer in hernieuwbare energie dan in steenkoolinstallaties.

Klimaatverplichtingen van Parijs

India staat voor demografische en economische uitdagingen. De bevolking blijft aangroeien en door de gunstige economische prognoses zal de vraag naar energie alleen maar doen toenemen. Tegen 2040 zou de vraag naar energie zelfs verdubbelen. Hoewel de investeringen in hernieuwbare energie aanhoudt, zal steenkool waarschijnlijk nog steeds gebruikt worden om aan de energievraag te voldoen.

60 miljard dollar investeringen

Een van ’s werelds grootste zonnepaneelinstallaties staat  in India. In 2018 investeerde de overheid 20 miljard dollar (± 17,8 miljard euro) in het stroomnet. Er wordt geschat dat de volgende drie jaar een extra 40 miljard dollar (35,5 miljard euro) nodig zal zijn . De wereldwijde daling van de prijzen van zonnepanelen samen met een positief beleid, resulteerden in meer investeringen in zonne-energie dan in steenkool als energiebron.

Steenkool blijft belangrijk

Ondanks de investeringen in zonne-energie zal de uitstoot van broeikasgassen in India blijven stijgen. Steenkool is en blijft voor de Indiërs een goedkope energiebron. India zal nog heel lang afhankelijk blijven van deze fossiele brandstof voor haar thermische centrales, ondanks de vele geplande investeringen van miljarden dollars in hernieuwbare en zonne-energie.

 

Lees meer: www.weforum.org