Edinburg en Glasgow strijden voor emissievrije stad

Geplaatst op 28 mei 2019

De ambitie van de Schotse overheid is om tegen 2045 geen broeikasgassen meer uit te stoten. De twee grootste Schotse steden, Edinburg en Glasgow, schakelen nu al een versnelling hoger. Meer laadpalen, elektrische bussen ,windmolenparken en koolstofarme bouwprojecten moeten daarbij helpen.

“Voorbeeld voor de wereld”

De twee grootste Schotse steden, Glasgow en Edinburg, zijn altijd gezonde competitie voor elkaar geweest. Nu ook in de strijd om zo snel mogelijk de vervuilende uitstoot in hun stad te verlagen, willen ze sneller gaan dan de rest van het Verenigd Koninkrijk. De premier van Schotland, Nicola Sturgeon, wil van Schotland “een voorbeeld maken voor de rest van de wereld over hoe de klimaatproblemen kunnen worden aangepakt”.

Netwerk van laadpalen

Glasgow haalt zijn elektriciteit van het grootste windmolenpark van het Verenigd Koninkrijk. De stad zal investeren in elektrische bussen en het aantal laadpalen en -plaatsen . Gezien meer dan 70% van de inwoners van Glasgow geen privaat stuk grond heeft, waar een laadpaal kan worden geïnstalleerd, wil de stad een netwerk van laadpalen creërenDe Schotse overheid zal blijven investeren in windenergie.

Lage-emissiezone

Sinds 2005 daalde de CO2-emissie in de stad Edinburg met een derde. Naar analogie met heel wat andere steden zal het centrum van de stad binnen afzienbare tijd een lage-emissiezone worden. De stad wil de toegang tot de stad voor wandelaars, fietsers en het openbaar vervoer optimaliseren en zal koolstofarme bouwprojecten steunen. “Minder produceren, meer recycleren, voor minder afval”, klinkt het. Ook het vrachtvervoer in de binnenstad moet snel op een lage-emissiemanier gebeuren.

 

Lees meer: www.weforum.org