Airco- en ventilatiesystemen als brandstofbron?

Geplaatst op 16 mei 2019

Duitse wetenschappers onderzoeken of airco- en ventilatiesystemen die lucht aanzuigen ook CO2 uit de lucht kunnen halen om deze om te zetten in koolwaterstoffen en dus in brandstof. Op de VITO-site in Mol loopt een pilootproject met ventilatoren.

Lage CO2-concentratie in de lucht

De technologie om CO2 uit schoorstenen te capteren en om te zetten, in bijvoorbeeld bakstenen (carbstone) of brandstoffen, staat quasi op punt. In het verlengde hiervan is het aannemelijk dat het mogelijk zou zijn om CO2 uit de lucht halen. Echter is hiervoor eenenorme hoeveelhei lucht nodig, want de CO2-concentratie in de lucht is niet hoger dan 0,038%.

Enorm potentieel

In theorie en in de toekomst zouden airco- en ventilatiesystemen CO2 kunnen halen uit de grote hoeveelheden lucht die ze aanzuigen. Duitse wetenschappers onderzoeken de haalbaarheid van deze piste en hoeveel brandstof dit zou kunnen opleveren. Mochten alle vestigingen van de drie grootste Duitse warenhuisketens dit doen, dan zou de productie van die brandstof uit CO2 gelijk zijn aan 30% van het kerosineverbruik.

Pilootproject bij VITO-vestiging in Mol

Hoewel het idee nog in een onderzoeksfase is, geloven wetenschappers in het potentieel ervan. Ze zijn er zich wel van bewust dat die airco- en ventilatiesystemen zelf veel elektriciteit gebruiken. Die energie zou duurzaam moeten zijn. In 2018 startte de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) een pilootproject om via de ventilatoren op de vestiging in Mol CO2 rechtstreeks uit de lucht halen. “Als we CO2 op die manier kunnen ‘oogsten’, moeten we een stap verder gaan en onderzoeken waarvoor we die afgevangen CO2 duurzaam zouden kunnen inzetten”, klinkt het bij VITO.

 

Lees meer: EOS Wetenschap en VITO