India gaat voor 40% duurzame energie in 2030

Geplaatst op 16 jul 2019

In een nieuw rapport ziet de Indiase netbeheerder Central Electricity Authority (CEA) de toekomst verduurzamen. CEA acht dat in 2030 India voor de helft op duurzame energie kan draaien. Vooral investeringen in wind- en zonne-energie moeten de shift naar duurzame energie versnellen.

831 gigawatt aan energiecapaciteit nodig in 2030

India heeft de klimaatdoelstellingen van Parijs onderschreven. Geen gemakkelijke opgave voor een immens land waar de bevolking snel groeit en hierdoor ook de vraag naar energie zal blijven stijgen. Eind januari 2019 haalde India meer dan de helft van die energie uit steen- en bruinkool, gas en diesel. Die vier fossiele bronnen waren goed voor 223 gigawatt en duurzame bronnen leverden slechts 74 gigawatt op. Volgens de voorspellingen van de netbeheerder heeft het hele land 831 gigawatt aan energiecapaciteit nodig in 2030.

Wind- en zonnenergie moet 52,9% van de totale capaciteit bedragen

Om die grote capaciteit aan te kunnen en de doelstellingen van Parijs te halen, moet India een grote inhaalbeweging maken. De overheid zal de komende jaren inzetten op wind- en zonne-energie. Respectievelijk hopen ze op 140 gigawatt en 300 gigawatt aan capaciteit in 2030, samen 52,9% van de totale energiebehoefte. In 2030 blijven kolen toch nog steeds een belangrijke bron van energie: 266 gigawatt of een aandeel van 32,1%.

In een uitgestrekt land als India worden er ook meer en meer zonneparken gebouwd. De overheid schrijft hiervoor openbare aanbestedingen uit en wil investeren in bedrijven die systemen ontwikkelen om energie op te slaan door middel van zwaartekracht. Het ministerie ziet voordelen in deze nieuwe techniek vanwege de snelle reactietijd en de flexibele inzetbaarheid ervan.

Andere interessante artikels

Klimaatoplossingen kunnen biobased kringloop hypothekeren

Geplaatst op 19 mei 2020

Export Vlaamse cleantech naar China

Geplaatst op 10 apr 2020

2038 is deadline voor sluiting Duitse steenkoolcentrales

Geplaatst op 27 feb 2020