Port of Amsterdam als circulaire plastic hub

Geplaatst op 27 jun 2019

De Port of Amsterdam maakt 21 hectare grond vrij om er plastic te recycleren en te transformeren tot een secundaire grondstof of een nieuw product. Bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn, zullen er zich kunnen vestigen om zo een regionaal ecosysteem rond plastic op te zetten.

Recycleren en produceren op dezelfde locatie

Plastic afval is een enorm ecologisch probleem. Inzetten op circulair gebruik en de recyclage ervan om er nieuwe producten mee te produceren, is de boodschap. “Plastic kent allerlei varianten, die allemaal op hun eigen manier verwerkt worden. Het zou geweldig zijn als dat allemaal op één locatie gebeurt”, aldus James Hallworth, manager Circular & Renewable Industry bij Port of Amsterdam. “Recyclage en verwerken van afval gebeurt hier al heel lang.” Daarom trekt het havenbedrijf nieuwe bedrijven aan die inzetten op de recyclage en verwerking van plastic, in alle mogelijke varianten.

Meer werkgelegenheid

Port of Amsterdam wil deze activiteiten in het havengebied uit bouwen en concentreren op een stuk grond van 21 hectare. Deze circulaire plastic hub zal zorgen voor meer werkgelegenheid en een beter vestigingsklimaat. Het plastic afval van de bedrijven in de haven hoeft ook geen grote afstanden af te leggen naar recyclage- en herbruikbedrijven. Terwijl andere bedrijfssectoren in de haven hun activiteiten afbouwen, bijvoorbeeld steenkoolfabrieken, kunnen deze circulaire bedrijven hun plaats innemen. Het havenbedrijf zorgt niet enkel dat er ruimte vrijkomt voor circulaire economie, maar zal bedrijven aantrekken die hierrond willen samenwerken.

Ideale ligging van de haven

De plastic hub kadert in de grotere ambitie van Port of Amsterdam om in de toekomst alle afvalstromen te sorteren, te recycleren en om te zetten in secundaire grondstoffen of nieuwe producten. De fysieke ligging van de haven is ideaal. Een goede verbinding met de hoofdstad, metropoolregio van Amsterdam en het achterland zorgt ervoor dat grote afvalstromen vlot naar het havengebied kunnen worden vervoerd.