Autodelen kan uitstoot met 35% doen dalen tegen 2030

Geplaatst op 28 jun 2019

“Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, kunnen we best inzetten op autodelen en carpoolen. Met elektrische auto’s alleen geraken we er niet”, aldus Karl Vrancken van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), die onderzocht hoe je emissie van personenverkeer kan verlagen.

Steunpunt Circulaire Economie

De helft van de uitstoot van broeikasgassen door wegtransport komt van personenverkeer. Tegen 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 35% omlaag ten opzichte van 2005. Om deze daling te behalen, is autodelen voor personenvervoer een mogelijke optie. In opdracht van Steunpunt Circulaire Economie, dat onderzoek doet naar circulaire economie, voerde VITO een studie uit naar de mogelijke scenario’s om de emissie door personenvervoer met 51% naar beneden te brengen in vergelijking met 2015.

Mobiliteitsplan dat inzet op efficiënt autogebruik

Concreet stelde VITO na afloop van het onderzoek vier mogelijke scenario’s voor:

  1. Niks doen is geen optie want dan blijft de uitstoot stijgen.
  2. De verkoop van wagens op fossiele brandstoffen in 2030 stoppen en nog enkel elektrische wagens op de markt brengen, zorgt slechts voor een reductie van 30% van de emissie. Maar ook de productie van die wagens zorgt voor uitstoot.
  3. Het derde scenario gaat uit van minder wagens op onze wegen. Om de klimaatdoelstelling in 2030 te bereiken zou dit betekenen dat het aantal wagens in België van 3,5 miljoen naar 2,4 miljoen moet gaan, een vermindering van 30%. Om dat te compenseren zou de overheid heel veel moeten investeren, onder andere in openbaar vervoer.
  4. Het vierde scenario draagt de voorkeur weg van de onderzoekers: het aantal wagens naar omlaag en die auto’s intensiever gaan gebruiken door autodelen of carpooling. Zo zou het wagenpark met 60% kunnen dalen.

De grootste winst valt dus te boeken door het aantal wagens naar beneden te halen én ze intensiever en efficiënter te gebruiken. In scenario 4 verdubbelt dus de gemiddelde bezettingsgraad naar 2,66 personen per voertuig.

Volgens VITO “kan autodelen een grote rol spelen om de broeikasgasemissienormen van 2030 te halen. Daarvoor is nood aan een ambitieus mobiliteitsplan, dat inzet op efficiënt autogebruik”, klinkt het.

Autodelen: stad versus platteland

Dat mobiliteitsplan zal ook rekening moeten houden met de realiteit op het terrein. Terwijl autodelen en carpooling in stedelijke omgeving stilaan op kruissnelheid komen, moet het platteland nog een inhaalbeweging maken. Daar hebben sommige gezinnen meerdere wagens en gebruiken ze de wagen voor kleinere afstanden. Commerciële deelplatformen zijn een middel om elkaars wagen te delen. Ook gemeentes kunnen hun bijdrage leveren door na de diensturen hun wagenpark voor autodelen ter beschikking te stellen. Verder blijven de Belgen verknocht aan hun (salaris)wagen. “De grootste concurrent van autodelen vandaag is de salariswagen”, aldus Jeffrey Matthijs van autodelen.net.

Lees meer via MO