Antwerpse haven breidt de komende vijf jaar het aantal windmolens fors uit

Geplaatst op 27 mei 2019

Op dit ogenblik staan op de linker- en rechteroever in de Antwerpse haven 55 windturbines, goed voor 385.000 MWh of elektriciteit voor 110.800 gezinnen. Het plan is om de komende vijf jaar nog tientallen in te planten, maar op het terrein zijn er nog enkele praktische obstakels.

Totale investering van 310 à 410 miljoen euro

De plannen van Vleemo, een joint venture van de Vlaamse energiebedrijven Aspiravi en Polders Investeringsfonds, om de komende vijf jaar nog tientallen windturbines in het havengebied in te plannen, zijn heel ambitieus. Op Linkeroever staan nu 21 windmolens. “De volgende vijf jaar willen we er nog eens 25 installeren. Een investering van 110 miljoen euro”, aldus Giovanni Vercammen, CEO van Wind aan de Stroom. Het Antwerpse Havenbedrijf heeft de meerderheid van de aandelen van Wind aan de Stroom, dat samen met Vleemo het windmolenpark op Linkeroever heeft uitgebouwd. Op de rechteroever zijn reeds 34 turbines operationeel en daar is plaats voor in totaal 70 tot 80 windmolens. Het voorziene budget schommelt tussen de 200 tot 300 miljoen euro.

Vogelradar

De uitrol van die ambitieuze investeringsplannen is echter nog niet voor morgen. Een milieu-effectenrapport herinnerde aan het feit dat belangrijke delen op zowel de linker- als rechteroever van de Antwerpse haven als vogelrichtlijngebied zijn aangemerkt. Om de vliegbewegingen van vogels in die gebieden en rond windmolens in kaart te brengen, kocht Vleemo een speciale vogelradar van 1 miljoen euro. Slechts na bijkomend ornitologisch onderzoek kunnen de bouwplannen effectief van start gaan.

Milieuvergunningen

Ook de Antwerpse luchthavendirectie stelde haar eisen aan de uitbreidingsplannen. Die bijkomende windmolens zouden wel eens ons radarsysteem kunnen verstoren, klonk het. Vleemo liet weten dat “dit in goed overleg is uitgeklaard”. De maximumhoogte van de turbines werd vastgelegd op iets boven de 200 meter. Tot slot telt de haven van Antwerpen heel wat petrochemische bedrijven, waar speciale veiligheidsvoorschriften gelden, eveneens een uitgebreid pijpleidingennetwerk. “Het is niet evident om vergunningen te krijgen. We hebben vier jaar op onze laatste milieuvergunning moeten wachten en zelfs dan worden we voor sommige locaties nog geconfronteerd met bezwaren van milieuverenigingen”, aldus nog Vleemo-manager Jan Winters.

Lees meer via De Tijd