CO2 in koolstof omzetten? Mooi, maar toch beter uitstoot beperken!

Geplaatst op 21 mrt 2019

In het vakblad Nature beschrijft Australisch chemicus Torben Daeneke hoe CO2 als uitstootgas terug naar koolstof in vaste vorm kan worden omgezet. Op papier mooi, maar hiervoor zijn dure installaties en opslag nodig. De CO2-uitstoot beperken is nog steeds eenvoudiger.

Veilige ondergrondse opslag

Wetenschappers uit de hele wereld werken aan methodes om CO2, en dus ook koolstof, uit de lucht te halen. Op kamertemperatuur is Daeneke er in geslaagd CO2 te splitsen in zuurstof en koolstof in vaste vorm, met behulp van twee elektrodes. Het procedé is te vergelijken met twee elektrodes in water, waarbij waterstof en zuurstof vrijkomen. De koolstof is in vaste vorm, waardoor het gemakkelijker is om licht ontvlambare koolstof veilig ondergronds op te slaan. “Die opslag zal altijd nodig zijn, want we blazen zoveel CO2 de atmosfeer in dat je de enorme hoeveelheid koolstof die je daaruit haalt, nauwelijks nuttig kan besteden”, aldus Daeneke.

“Innovatief en creatief”

Met die koolstof kan men – op dit ogenblik – echter weinig aanvangen, enkel massaal opslaan. Batterijfabrikanten kunnen er elektrodes van maken, maar daar houdt het zowat bij op. Nederlands chemicus Bert Weckhuysen: “Het onderzoek van Daeneke is innovatief en creatief. Tegelijk is het beschreven experiment vanwege technische en financiële obstakels nog ver verwijderd van daadwerkelijke oplossingen op grote schaal. Het klimaatprobleem hiermee oplossen, dat lukt niet bepaald morgen.”

Back-uptechnologie

Ook Torben Daeneke is zich bewust van de beperkingen van zijn experiment: “De energie die je uit kolen haalt, moet je er minimaal weer instoppen om de vrijgekomen CO2 af te vangen. De gehele atmosfeer schoonmaken kost daarom waanzinnig veel energie, die je duurzaam zou moeten opwekken. Het is nog altijd veel gemakkelijker om gewoon de uitstoot te beperken. Op termijn zit er echter niets anders op. Maar het is fijn om deze technologie achter de hand te hebben om CO2 uit de lucht te halen mocht dit de enige oplossing zijn om het klimaatprobleem op te lossen.” 

Lees meer via De Morgen