Opvang en hergebruik van CO2: Vlaanderen investeert 400 miljoen euro

Geplaatst op 3 apr 2019

De huidige technologie voor de opvang en het hergebruik van CO2 is duur en staat nog niet volledig op punt. Daarom investeert de Vlaamse regering de komende 20 jaar elk jaar 20 miljoen euro in onderzoek om de technieken te verbeteren en verder op het terrein uit te rollen en op te schalen.

Cement uit CO2

Die 400 miljoen euro zijn bestemd voor de universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en de industrie die meewerken aan het onderzoek. Technieken om CO2 op te vangen en te hergebruiken zijn momenteel voorhanden, maar op dit ogenblik economisch niet rendabel. Expert Metin Bulut van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO): “De technologie is al op de markt. CO2 kan omgezet worden in methanol voor de scheepvaart en het langeafstandsvervoer. Het kan eveneens worden ingezet voor de productie van chemicalieën en bijvoorbeeld schuimmatrassen.” CO2 kan zelfs cement vervangen.

Belastingdruk door emissierechten

“We moeten op zoek naar nieuwe technologieën, producten en processen en grondstoffen”, aldus Wouter De Geest, CEO van BASF Antwerpen en Voka-voorzitter. De belastingdruk die de chemische industrie, één van de grootste vervuilers, voelt door de emissierechten speelt hierbij een rol. De bedrijven zijn genoodzaakt zelf in te grijpen. Maar in België zijn weinig ondergrondse sites om dit broeikasgas op te slaan en het is bovendien heel duur. Nieuw onderzoek zou verbetering moeten brengen zodat vervuilende Vlaamse bedrijven meer kunnen inzetten op de opslag en het hergebruik van CO2.

Belastingen lossen klimaatprobleem niet op

De Vlaamse regering ziet het belang in van verder onderzoek op dit vlak. “We zullen het klimaatprobleem niet oplossen door onze bedrijven kapot te belasten en weg te jagen”, geeft Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters mee. Daarom investeert Vlaanderen de komende 20 jaar elk jaar 20 miljoen euro in studieprojecten over Carbon Capture and Storage (CCS) en Carbon Capture and Utilisation (CCU). In totaal dus 400 miljoen euro.

Lees meer via De Standaard