Groene productie van staal bij ArcelorMittal

Geplaatst op 12 mrt 2019

Staalreus ArcelorMittal in de Gentse kanaalzone is de grootste vervuiler van ons land en verantwoordelijk voor 8% of 9,6 miljoen ton van de Belgische CO2-uitstoot. Toch moet de site in 2050 klimaatneutraal zijn. Tegen 2027 mikt ArcelorMittal alleszins op een 40% groene staalproductie.

Stijgende vraag wereldwijd

In een interview met De Standaard geven CEO Manfred Van Vlierberghe en hoofd technologische vernieuwing Carl De Maré tekst en uitleg over hoe ze die transitie in de praktijk zien. De wereldwijde vraag naar staal zal blijven toenemen, vooral door grote infrastructuurwerken in ontwikkelingslanden. De druk om op een groene manier staal te produceren wordt alsmaar groter.

Naar een circulair model

In een eerste fase wil ArcelorMittal 4 tot 5% van de uitstoot al wegwerken tegen 2021, dat is goed voor 400.000 ton CO2. Bedoeling is om het hoogovengas te recycleren en deels om te zetten in bio-ethanol, een nuttige grondstof voor de chemie, en deels opnieuw te injecteren in de hoogoven. Zo wordt er bespaard op kolen.

Houtafval uit containerparken en plasticafval zullen in een volgende fase de gemalen kolen vervangen. Dit levert vervolgens synergiën op tussen afvalstromen uit andere sectoren. “Deze verschillende stappen samen leiden in theorie tot een emissiereductie van 80%. We zetten in op een circulair model. Staal is trouwens eeuwig recycleerbaar”, aldus Carl De Maré.

Niet koolstofvrij

Bij de productie van staal zal altijd koolstof aan te pas komen. Carl De Maré: “Wij gebruiken koolstof niet als energiebron, maar als reageermiddel om ijzererts te reduceren. En niks kan dat zo energie-efficiënt als koolstof. We moeten niet van koolstof af, maar wel vermijden dat het in de lucht komt.” Andere mogelijke pistes om staal te produceren, liggen minder voor de hand. “Met waterstof verlies je veel energie-efficiëntie en de hoeveelheid waterstof die nodig is, is enorm”, klinkt het.

Innovatiefonds

Aan de transitie kleeft een serieus prijskaartje. ArcelorMittal verwacht dat de investering zo’n 1 miljard euro zal bedragen. Voorlopig heeft de staalproducent al 200 miljoen euro in proefprojecten gepompt. Pas in 2020 of 2021 zal ArcelorMittal aanspraak kunnen maken op geld vanuit het innovatiefonds, dat gespijsd werd met een deel van de opbrengst van de emissierechten. “Daar willen we niet op wachten want onze investeringscyclus bedraagt 25 tot 30 jaar”, besluit De Maré.

Lees meer via De Standaard