11 Europese landen behaalden al hun 2020-doelstellingen voor hernieuwbare energie

Geplaatst op 27 feb 2019

Al 11 van de 28 EU-lidstaten behaalden hun 2020-doelstellingen voor hernieuwbare energie. In 2017 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie in Europa 17,5%, in 2016 17% en in 2004 was dit nog maar 8,5%. Dit geeft aan dat de groei vertraagt en de doelstellingen alsnog in gedrang komen.

De Scandinavische landen zijn de beste van de klas

De meest recente Eurostat-cijfers van 2017 tonen dat de volgende 11 Europese landen de doelstellingen voor 2020 al hebben behaald: Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Hongarije, Italië, Kroatië, Letland, Roemenië, Tsjechië en Zweden.

De Scandinavische landen zijn de beste leerlingen van de klas. 54,5% van de energie in Zweden komt van hernieuwbare bronnen. Finland volgt met 41% en Denemarken krijgt een mooie derde plaats met 35,8%. België moet nog voor 2020 een inhaalbeweging maken, net als onze buurlanden. Maar de groei van het aandeel hernieuwbare energie vertraagt en dat brengt de doelstellingen van 2030 in gevaar. Tegen 2030 moet namelijk 32% van alle energie uit hernieuwbare bronnen worden gehaald.

Meer investeringen nodig

In de periode 2005-2015 steeg het aandeel hernieuwbare energie procentueel met 5,5 %. In 2016 was er echter een daling met 0,2 procentpunten en in 2017 met 0,3 procentpunten, vergeleken met het verschil in percentage voor de periode 2005-2015. Er was wel een stijging van de vraag die de tragere groei kan verklaren, maar de investeringen bleven ondermaats. Om de doelstellingen van 2030 te halen zijn volgens het European Environment Agency nog meer investeringen in ambitieuze projecten nodig.

Lees meer via World Economic Forum