Grootste batterijsysteem met een vermogen van 108 megawatt

Geplaatst op 19 feb 2019

Een systeem van batterijen, verspreid over tien locaties in de Verenigde Arabische Emiraten, vormt de grootste ‘virtuele’ energiecentrale ter wereld. Met een vermogen van 108 megawatt is dit voldoende om in geval van nood Abu Dhabi zes uur lang van energie te voorzien.

Tegen 2050 meer dan 60% hernieuwbare energie

Net als vele andere olieproducerende landen in het Midden-Oosten beseffen de emiraten dat ze in hernieuwbare energie moeten investeren. In 2050 wil de regering zelfs voor meer dan 60% van hun energie uit hernieuwbare bronnen halen. Aan die ambitie hangt een stevig prijskaartje. Alleen al in 2017 hebben de emiraten een monsterbedrag van 163 miljard dollar hiervoor - omgerekend zo’n 144 miljard euro - vrijgemaakt. Zonnepanelen zorgen voor de nodige elektriciteit tijdens de dag en batterijen moeten dus de nodige stroom leveren als de zon niet schijnt.

In de Verenigde Arabische Emiraten staan er op tien verschillende locaties batterijen, die aan elkaar gekoppeld zijn en met vermogen van 108 megawatt samen meteen de grootste ‘virtuele’ energiecentrale in de wereld vormen. Die batterijen gaan maar liefst 649 megawattuur aan energie leveren. Meteen een pak beter dan de 100 megawattuur van het Tesla-batterijsysteem dat in 2017 in Australië werd opgezet, toen de grootste batterij. 

Enkel natrium-zwavelbatterijen zijn geschikt

De batterijen die de Verenigde Arabische Emiraten gebruiken, komen van een Japans bedrijf. De goed geïsoleerde natrium-zwavelbatterijen werken op een temperatuur van 300 graden Celsius en zijn dus geschikt om in een woestijnklimaat de nodige energie te leveren. De keuze voor lithium-ionbatterijen zou minder voor de hand hebben gelegen, omdat ze airconditioning nodig hebben om op de juiste temperatuur te werken.

Grootste zonnepark

Intussen bouwt Abu Dhabi, één van de zeven emiraten, verder aan een zonnepark dat het grootste in de wereld moet worden, met een totaal vermogen van 1.177 megawatt. De factuur in 2016 voor dit park met zonnepanelen bedroeg 872 miljoen dollar of 771 miljoen euro.