Kan waterstof zorgen voor een volledig CO2-neutraal warmtenet?

Geplaatst op 7 nov 2018

Momenteel wordt het potentieel van groene waterstof onderzocht om te komen tot een duurzaam warmtenet. Er worden verschillende cases bekeken naar het gebruik van deze energiedrager als bron voor warmtenetten op wijkniveau.

Er zijn twee soorten waterstof: bij reforming van aardgas, door middel van stoom op hoge temperaturen, komt er waterstof en CO2 vrij. Wanneer deze CO2 wordt opgeslagen, bijvoorbeeld in lege gasvelden, heb je blauwe waterstof. Nog duurzamer is groene waterstof die ontstaat als men de elektriciteit uit zonne-energie of windenergie gebruikt om zuiver water via elektrolyse te splitsen in zuurstof en waterstof.

CO2-neutraal warmtenet: vier cases

Als aanloop van de energietransit die de komende jaren zal gebeuren wordt er nu al research gedaan naar groene waterstof die vanaf 2030 een meerwaarde zou kunnen hebben in het warmtenet. Onderzoeksbureau Berenschot verkent het potentieel in 4 verschillende toepassingen:

  1. Blokverwarming in een appartementsgebouw;
  2. Waterstofketel in combinatie met geothermie;
  3. Waterstofketel als primaire voeding voor een warmtenet;
  4. Waterstofpiekketel in combinatie met een warmte-krachtkoppeling.

Bij het inzetten van blauwe waterstof zijn casus 1 en 3 nu al rendabel, bij gebruik van groene waterstof zal dat zijn in 2030. 

In de praktijk

Bij praktijkvoorbeelden in Sliedrecht, Zaandam, Barendrecht en Zwijndrecht wordt er al met de brandstof gewerkt en zijn er dus al speciale transportmogelijkheden aanwezig. Maar mits aanpassingen kan ook het bestaande gasnet gebruikt worden voor het transport van waterstof zegt onderzoeksinstituut Kiwa.

Er zijn dus veel mogelijkheden maar ook nog enkele onduidelijkheden volgens Berenschot. Aangezien er momenteel nog geen energiebelasting is op de energiedrager is het nog niet geweten hoe de prijs van groene waterstof zich zal ontwikkelen.