Veelgestelde vragen

Cleantech, of schone technologie en vaak synoniem met 'greentech', is de verzameling van nieuwe technologieën en/of gerelateerde bedrijfsmodellen die bedoeld zijn om oplossingen te bieden voor wereldwijde uitdagingen, die worden opgelegd door klimaatverandering, schaarste aan hulpbronnen, energieafhankelijkheid en milieuvervuiling, terwijl het aantrekkelijke rendementen biedt voor degenen die in de waardeketen aanwezig zijn.

Cleantech Flanders is hét aanspreekpunt voor Vlaamse cleantechbedrijven. Het informeert over innovatieve cleantechontwikkelingen, zoekt partijen op in de cleantechgemeenschap en ondersteunt de internationalisering van de Vlaamse cleantech. Cleantech Flanders behoort tot en wordt mogelijk gemaakt door VITO, een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling (www.vito.be).

Om cleantech uit te leggen wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde taxonomie. Aan de hand van een lijst met terminologie, domeinen en categorieën wordt duidelijk waar een schone technologie ‘past’. Dit helpt bedrijven hun concurrentievermogen te begrijpen en helpt het investeerders om de ‘sector’ en de subcategorieën te overzien. Het maakt rapportage op een consistente manier mogelijk.

Cleantech is onderhevig aan de dynamiek van innovatie als gevolg van voortdurende inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Als gevolg hiervan evolueert cleantech continu en moet de gebruikte taxonomie ruimte bieden voor continue innovatie in cleantech.

Vlaanderen heeft een clusterbeleid aangenomen om de samenwerking tussen innovatieve bedrijven en R&D-instellingen te stimuleren. Cleantech Flanders stelt voor om contact op te nemen met een geschikte speerpuntcluster ( of SPC) of innovatief bedrijfsnetwerk (of IBN).

Voor financiële ondersteuning verwijst Cleantech Vlaanderen naar het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemerschap (www.vlaio.be), het Europese kaderprogramma of andere financieringskanalen met deze rol.

Word partner. Bedrijven kunnen zich gratis aanmelden als partner van Cleantech Flanders. Zorg voor een sterke beschrijving van jouw cleantechproducten en -diensten. De CF-website laat toe dat geregistreerde partners gemakkelijk te vinden zijn voor matchmaking.  

Elk bedrijf of organisatie die één of meer innovatieve cleantech-oplossingen aanbiedt of mogelijk maakt, kan partner worden van Cleantech Flanders en deel uitmaken van de bredere Cleantech gemeenschap.