Waddeneilanden zijn proeftuin voor cleantechinnovaties

Posted on 19 Sep 2018

Eilanden zijn miniwerelden en lenen zich uitstekend voor testcases. De Nederlandse Waddeneilanden zijn zo’n pilotcase waar cleantechinnovaties worden getest. In 2007 legde de Waddeneilanden hun duurzame ambitie vast in het Ambitiemanifest Waddeneilanden.

Tegen 2020 wil de eilandengroep zelfvoorzienend zijn op het gebied van duurzame energie en watervoorziening. De afgelopen 11 jaar werden er al verschillende projecten gerealiseerd.

Hoever staan de Waddeneilanden nu al?

Texel wist de energiekosten voor straatverlichting met twee derde te verminderen door de installatie van slimme straatverlichting. De led-straatverlichting heeft een bewegingsdetector waardoor het verlichtingsniveau van de armaturen automatisch wordt aangepast. De elektriciteit voor de straatverlichting wordt ook opgewekt met zonnepanelen. Texel claimt hiermee de eerste Nederlandse gemeente te zijn waar de openbare verlichting voor 100% energieneutraal is.

In Vlieland werd festivalafval in 24 uur gecomposteerd. In 2017 werd de composteermachine van Eco Creation getest op het Into the Great Wide Open festival. Groenafval, etensresten, wegwerpservies, bestek en koffiebekertjes composteert Eco Creation in 24 uur. Er moet dus minder afval worden getransporteerd, waardoor de CO2-uitstoot ook vermindert. Bovendien kan het compost worden gebruikt om kruiden op te laten groeien.

Terschelling zet dan weer in op zonne-energie met een zonneweide gesteund door de bewoners in de Terschelling Energie Coöperatie. De elektriciteitsopbrengst van de 1.500 zonnepanelen bedraagt rond de 395.000 kilowattuur. De zonneweide kan zo’n 120 huishoudens van stroom voorzien.

Ameland onderzoekt het potentieel van duurzame energieopwekking en brandstofcellen. Sinds 2014 past het eiland brandstofcellen toe die bij gezinnen, ondernemers en op locaties van de gemeente staan. Samen vormen ze een flexibele elektriciteitscentrale. De brandstofcellen, die energie in aardgas omzetten in elektriciteit, zijn flexibel inzetbaar en hebben een relatief lage CO2-uitstoot.