Kust van Oostende krijgt grootste windmolens ter wereld

Posted on 20 Nov 2018

Uitbater Parkwind start in mei 2019 met de bouw van een nieuw windenergiepark op de Noordzee. Het offshore-windpark Northwester 2 zal blauwe stroom voorzien voor 220.000 Belgische gezinnen. Het worden de grootste en krachtigste windturbines ter wereld.

Op dit moment zijn er al vijf windparken in de Noordzee operationeel en een zesde is in aanbouw. Er staan al 274 windmolens die een miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien. Na een investering van 700 miljoen euro zou Northwester 2 in het eerste kwartaal van 2020 op volle toeren moeten draaien. De windturbines van Deense makkelijk hebben een rotordiameter van 164 meter en een capaciteit van 9,5 megawatt. Northwester 2 is het verste windmolenpark in het Belgische deel van de Noordzee en ligt op ongeveer 50 kilometer van de kust van Oostende. 

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer zegt dat de Noordzee een cruciale rol speelt om de noodzakelijke omslag naar hernieuwbare energie te maken. België is al de wereldwijde marktleider voor offshore windenergie op het vlak van innovatie. De staatssecretaris wil evolueren naar een productie van 4 GW windenergie op de Noordzee, evenveel als een uit de kluiten gewassen kerncentrale.

Lees meer via De Standaard