Bacteriën inzetten om CO2 te CAPTURE-en

Posted on 7 Jun 2019

Het Gentse innovatieplatform CAPTURE focust zich op het hergebruik van drie afvalstoffen: CO2, afvalwater en plastics. Eind 2020 zal CAPTURE op de site van ArcelorMittal in de Gentse zeehaven een nieuwe installatie opstarten om CO2 op te vangen en die om te zetten in bio-ethanol.

Bacteriën in een bioreactor

Bij de productie van staal komt heel veel CO2 vrij. Om deze op te vangen en om te zetten naar bio-ethanol, zet CAPTURE bacteriën in een bioreactor in. Een van de grondleggers van het onderzoek naar bacteriën en hun rol bij de captatie van CO2 uit de lucht, is biotechnoloog Jan Arends van CAPTURE. Voorheen deed hij in het kader van zijn doctoraatsthesis aan de UGent onderzoek naar bacteriën. : “In een lab lieten we bacteriën uit een zuurstofloos milieu groeien op een elektrode en dienden we ze elektriciteit toe. Het mooie is dan dat die bacteriën CO2 uit de lucht beginnen te halen.” De bacteriën zijn in staat om de koolstofhoudende gassen om te zetten in acetaat (azijn), ethanol of lactaat, zonder zuurstof te gebruiken. . Op die manier wordt CO2 gecapteerd en opgeslagen in bio-ethanol of acetaat die allebei  kunnen gebruikt worden om brandstof of plastic te maken Op jaarbasis is het de bedoeling om 80 miljoen liter bio-ethanol te produceren.

Prik in frisdrank of bier

“We moeten minder CO2 uitstoten, maar het wordt even belangrijk om uitgestoten CO2 te capteren en nuttig te hergebruiken. Als we de opwarming van het klimaat willen afremmen, zullen we alle paden moeten bewandelen”, aldus Arends. “Stel dat je een brouwerij of een frisdrankfabriek bouwt naast een fabriek die CO2 uitstoot. Dan zou je die CO2 kunnen zuiveren en gebruiken om prik in je cola of je bier te stoppen.”

 

Lees meer: De Morgen