Vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar afstemmen

Posted on 14 Jun 2019

“Het opwekken van voldoende energie is niet het probleem. De grootste uitdaging ligt in het koppelen van het moment van het opwekken ervan aan het moment van het verbruik”, aldus Michiel Ooms van Powerpeers, een platform dat aanbieders en verbruikers van duurzame energie bijeenbrengt.

Stad als ecosysteem

De ambitie van het Nederlandse bedrijf Powerpeers om de opgewekte duurzame energie te laten doorstromen naar de afnemers op het ogenblik dat ze die nodig hebben, moet vraag en aanbod in evenwicht brengen. In een ecosysteem zoals een stad hebben huishoudens ‘s avonds meer energie nodig en de bedrijven eerder overdag. Mede-oprichter Michiel Ooms van Powerpeers reikt een aantal oplossingen aan om die ambitie in praktijk om te zetten.

De consument als energiehandelaar

Zo zou de overheid ervoor kunnen zorgen dat met slimme technologie de opgewekte energie die ‘s avonds niet naar de bedrijven gaat, bij de gezinnen terecht komt. Ooms ziet ook mogelijkheden met de batterij van een elektrische wagen: “Door flexibel om te gaan met het laden van auto’s, kunnen we energie opslaan en gebruiken wanneer we het nodig hebben.”  De consument als energiehandelaar, klinkt het. In de Nederlandse gemeente Uden heeft Powerpeers een project waarbij een bedrijf met zonnepanelen energie opwekt. In het weekeinde en ‘s avonds, wanneer het bedrijf dicht is, stroomt de elektriciteit naar het huis van de personeelsleden.

Andere rol voor energieleveranciers

Michiel Ooms is ervan overtuigd dat energieleveranciers in de toekomst een andere rol zullen moeten opnemen: “Energieleveranciers zullen samen minder energie produceren en verkopen. In plaats daarvan moeten zij het energieverkeer tussen verschillende bronnen en gebruikers faciliteren. Daarnaast fungeren zij als backup wanneer er te weinig zon of wind is. Meer consumenten eisen dat energie duurzaam en lokaal is opgewekt.”