Blauwe waterstof om overschakeling naar groene waterstof te overbruggen

Posted on 19 Jul 2019

“Er is een ontzettend grote hoeveelheid waterstof nodig om tot een klimaatneutrale industrie te komen en dat kan op dit moment niet met hernieuwbare elektriciteit. Als we nu toch die CO2-reductie willen realiseren, dan kunnen we niet om blauwe waterstof heen,” aldus  Martijn Broekhof van de Nederlandse federatie van chemiebedrijven VNCI.

Jaarlijks 700.000 ton blauwe waterstof

Broekhof is tevreden met de geplande investeringen door H-vision in installaties voor blauwe waterstof in Rotterdam. H-vision deed onderzoek naar de haalbaarheid om blauwe waterstof te produceren om zo de CO2-emissies in de Rotterdamse haven sterk te verminderen tegen 2030. “Waterstof is essentieel voor een CO2-neutrale energievoorziening. Zolang er onvoldoende groene waterstof is, kunnen bedrijven met blauwe waterstof hun uitstoot verkleinen. We kunnen niet wachten op groene waterstof”, aldus Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam. H-vision is van plan om jaarlijks 700.000 ton blauwe waterstof te produceren. Dat is voldoende voor 20% van de jaarlijks benodigde warmte en energie in. Kostprijs van de installaties zal 1,3 miljard euro bedragen.

CO2-uitstoot toch verminderen

Bij de productie van blauwe waterstof komt CO2 vrij aangezien de productie gebaseerd is op fossiele brandstof. Door het opvangen van CO2 en het opslaan van CO2 wil H-vision toch eindigen met een verminderde CO2 uitstoot. Daarom reikt H-vision de hand naar het Porthus-project, dat plannen heeft om in komende jaren CO2 op te slaan in lege gasvelden in de Noordzee. “De transitie naar een duurzame energievoorziening in de industrie lukt niet zonder toepassing van het opvangen en opslaan van CO2. Wel moeten bedrijven die daar straks gebruik van maken, daarnaast ook echt actief hun CO2-uitstoot verminderen”, geeft directeur Erik Klooster van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie nog mee.

Other interesting articles

Sniffing for leaks

Posted on 26 Apr 2021

Purifying indoor air with a plant pot

Posted on 15 Apr 2021

Cleantech Flanders Partner "The Sniffers" wins prize with program to map methane emissions

Posted on 2 Dec 2020